ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Европске интеграције

Важна обавештења

У процесу европских интеграција Министарство просвете, науке и технолошког развоја води Преговарачко поглавље 25 – Наука и истраживање и Преговарачко поглавље 26 – Образовање и култура.

Правнe тековинe Европске уније (acquis) у оквиру Поглавља 25 у највећем делу се састојe од начела политике и инструмената који су садржани у саопштењима, препорукама и закључцима Савета и није их потребно директно преносити у домаће законодавство.

Политике које су обухваћене овим поглављем су у надлежности самих држава чланица тако да Европска комисија нема директан утицај на њихово креирање и спровођење, већ кроз консултације, препоруке и иницијативе доприноси унапређењу стања у овим областима.

Република Србија је прихватила правне тековине Европске уније у Поглављу 25 на Међувладиној конференцији, која је одржана 13. децембра 2016. године у Бриселу, чиме је Поглавље 25 отворено и привремено затворено.

Поглавље 26 – Образовање и култура обухвата област образовања, обуке, програме за младе и културу. Ове области су у надлежности држава чланица Европске уније које их спроводе у духу сарадње и добровољних мерила. Уговором о функционисању ЕУ налаже се да Унија подстиче сарадњу између држава чланица, као и да помаже и допуњује њихове активности, при том поштујући њихову надлежност за садржај наставе, организацију система образовања и стручног оспособљавања, као и њихову националну и регионалну културолошку разноликост.

Европска унија се данас користи отвореном методом координације у усклађивању образовних политика. То је начин којим се шире најбоље праксе и постиже веће приближавање на путу према најважнијим циљевима ЕУ. Ова метода омогућава оквир за сарадњу земљама чланицама, тј. приближавање националних политика и остваривање циљева које су сви прихватили.

Преговарачко поглавље 26 је отворено је и привремено затворено 27. фебруара  2017. године.

 

Loading