ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Образовање за људска и мањинска права

Важна обавештења

Children with balloons

Људска права заснована су на принципима који промовишу поштовање, правду, недискриминацију, толеранцију, прихватање различитости и достојанство. Управо су ови принципи уграђени у систем образовања и васпитања Републике Србије.

Имајући у виду да је образовање једно од основних људских права и да Устав Републике Србије гарантује право на образовање свакој особи, Министарство просвете створило је услове за целокупно образовање на српском језику и осам језика националних мањина. За ученике припаднике националних мањина који своје образовање остварују на српском језику омогућено је похађање изборног програма Матерњи језик/говор са елементима националне културе.

Равноправан приступ и могућности за образовање обезбеђене су кроз инклузивни приступ и низ мера подршке за децу и ученике из осетљивих друштвених група. Деца са сметњама у развоју образују се у складу са индивидуалним образовним плановима, деца мигранти су укључена  у  редовни систем и одељења, деца припадници ромске националне мањине имају афирмативни приступ упису у средње школе, добијању стипендија итд.

По препоруци Европског парламента и Савета Европе кључне  компетенције за целоживотно учење су дефинисане као комбинација знања, вештина и ставова примерених окружењу. С обзиром да су кључне копмпетенције неопходне за лично испуњавање и развој, социјалну инклузију, активно грађанство и запошљавање, на заједничким начелима  демократских друштава, осмишљен је Референтни оквир компетенција за демократску културу  који је резултат консултација и провера у државама чланицама Савета Европе.

Стицање компетенција за демократску културу јесте процес који захтева време за промишљање, истраживање, пропитивање и није део једног, специфичног, предмета или лекције. То је разлог што је стицање ових компетенција уграђено у образовни систем, а наставницима и породици  Министарство интензивно припрема приручнике и обуке  у сарадњи са партнерима како би концепт образовања о људским правима и образовања  за људска права заживео у наставним и ваннаставним активностима.  У образовном систему  креирамо демократску културу и окружење за примену компетенција за демократску културу, градећи толерантна и креативна друштва будућности.

45.683

УЧЕНИКА ПОХАЂА НАСТАВУ НА ЈЕЗИЦИМА МАЊИНА

22.500

УЧЕНИКА ПОХАЂА НАСТАВУ ПО ИНДИВИДУАЛНОМ ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ

85,4%

РОМСКЕ ДЕЦЕ УПИСУЈЕ ОСНОВНУ ШКОЛУ

Loading