ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Образовање на језицима националних мањина

Важна обавештења

Листа вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за предуниверзитетско образовање која реализују удружења у 2023. години

Поштујући основно људско право на образовање Република Србија је обезбедила услове да сваки грађанин практикује своје право на образовање на матерњем језику.

Стога је, како предуниверзитетско, тако и универзитетско образовање доступно на српском језику и језицима националних мањина, уз потпуно поштовање међународних стандарда у овој области.

Ресорним законима омогућено је остваривање права на образовања на три начина:

  • Целокупно образовање на српском језику уз могућност похађања изборног предмета/програма Матерњи језик/говор са елементима националне културе;
  • Целокупно образовање на једном од осам језика националних мањина, уз обавезан наставни предмет Српски као нематерњи језик;
  • Двојезично образовање на српском и језику националне мањине.

У предшколској установи такође је омогућено остваривање васпитно-образовног рада на једном од осам језика националне мањине.

Образовање и васпитање припадника националних мањина је област која је препозната у документима јавних политика и коју Министарство даље унапређује кроз Стратегију развоја образовања и васпитања Републике Србије 2030.

Модели образовања на језицима националних мањина

За ученике припаднике националних мањина који се образују на српском језику омогућено је похађање 16 изборних предмета/програма Матерњи језик/говор са елементима националне културе:

Мађарски језик са елементима националне мањине, Босански језик са елементима националне мањине, Ромски језик са елементима националне мањине, Румунски језик са елементима националне мањине, Словачки језик са елементима националне мањине, Бугарски језик са елементима националне мањине, Хрватски језик са елементима националне мањине, Русински језик са елементима националне мањине, Буњевачки говор/језик са елементима националне мањине, Влашки говор са елементима националне мањине, Македонски језик са елементима националне мањине, Украјински језик са елементима националне мањине, Чешки језик са елементима националне мањине, Албански језик са елементима националне мањине и Словеначки језик са елементима националне културе.

Целокупно образовање на свом матерњем језику, уз обавезан наставни предмет Српски као нематерњи језик, похађају ученици осам националних мањина: албанске националне мањине, бошњачке, бугарске, мађарске, румунске, русинске, словачке и хрватске националне мањине.

Двојезично образовање остварује се  у једној основној школу на бугарском и српском  језику.

45.683

УЧЕНИКА ПОХАЂА НАСТАВУ НА ЈЕЗИЦИМА МАЊИНА

189

ШКОЛА РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВЈУ НА ЈЕДНОМ ОД 8 ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Loading