ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Основно образовање и васпитање

Важна обавештења

group of school kids raising hands in classroom

Основно образовање и васпитање има функцију да обезбеди базично, односно основно квалитетно образовање за све, остваривањем општих принципа, циљева и исхода образовања и васпитања и да омогући развијање кључних компетенција за целоживотно учење – функционална знања и вештине, мотивација за учење, ставови и вредности неопходни за формирање националног и културног идентитета, уз уважавање специфичности мултикултуралне средине, неопходни су за активан и конструктиван живот у савременом друштву.

Свеобухватне и интензивне реформске мере и активности остварују се у правцу развоја, спровођења и праћења примене програма наставе и учења заснованих на савременим педагошким концептима. Посебна пажња посвећује се развоју и напредовању сваког појединца, пружањем оптималне подршке засноване на уважавању различитости у безбедном и подстицајном окружењу, уз употребу савремених облика и метода наставе и учења, као и образовних технологија. 

Loading