ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Специјализована ИТ одељења

Важна обавештења

Развој ИТ сектора један је од приоритета Владе Републике Србије. Према подацима Народне банке Србије ИКТ сектор један је од најперспективнијих са годишњим растом извоза од 20 одсто у последњој деценији. Србији у овом тренутку недостаје око 15. 000 ИТ стручњака.

Број специјализованих ИТ одељења је повећан у току прошле школске године скоро пет пута, на 44 одељења у 36 гимназија широм Србије. Овај раст броја одељења је омогућио да више од 800 ученика похађа наставу у специјализованим ИТ одељењима и тиме повећа компетенције из рачунарства и информатике.

Одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику један су од начина на који образовни систем настоји да одговори на потребе тржишта рада.

Специјалистичким образовањем средњошколаца који имају изражене дигиталне компетенције повећава се квалитет студената ИТ смерова различитих факултета.

Дигитална писменост, познавање програмирања и база података које ће ученици стећи у гимназијском ИТ одељењу биће важне за њихов даљи развој. Осим проходности на факултете који школују ИТ стручњаке, матуранти тих одељења могу да наставе студије и у другим областима и тако пробију пут ка дигитализацији у пољопривреди, здравству и енергетици.

Захваљујући компетенцијама, ови ученици могу одмах по завршетку гимназије да постану део иновативних стартап компанија. Ученици који су завршили гимназијска ИТ одељења своје знање, вештине и ставове су већ успешно исказивали на конкурсима које су расписивале телекомуникационе компаније. Нарочито су велике успехе показали у веб-дизајнирању и креирању апликација за мобилне телефоне.

Корисне информације

Гимназијско ИТ-одељење представља специјализовано одељење за ученике са израженим дигиталним компетенцијама.

Специјализација у једној научној области омогућава висок степен припремљености за наставак високог образовања-студирање у тој области али  при том не ускраћује ученицима проходност и на студијске програме из сасвим других области.

Број ученика, као и у осталим специјализованим гимназијским одељењима је 20. Већи део наставе такозваних рачунарских предмета одвија се у групама са по 10 ученика. Подела одељења на групе омогућава бољи квалитет рада, а самим тим и боља постигнућа ученика.

Ученици ће овладати свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања, упознаће се са различитим приступима решавању проблема програмирањем. Разумеће рачунарске мреже, мрежне слојеве и протоколе и знати шта је потребно да рачунарске мреже буду безбедне.

Поред већег списка специфичних рачунарских компетенција посебно је важно истаћи да ће ученици бити оспособљени да ефикасно користе програмирање и рад са базама података за решавање различитих проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу. Ово представља функционализацију знања.

Похађајући овај образовни програм ученици ће унапредити стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и изградиће спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије.

Специјализовани предмети се изучавају у различитим разредима. Ученици ће за четири године имати укупно 934 часа информатичких предмета. Овај број часова, садржаји који се изучавају, подела одељења на мање групе, стручни наставници и опремљене школе представљају услове за матуранте који ће бити изузетно ефикасни током даљег студирања на ИТ смеровима различитих факултета. Стручни предмети су које ће ученици имати су:

 • Програмирање
 • Примена рачунара
 • Објектно оријентисано програмирање
 • Базе података
 • Програмске парадигме
 • Веб програмирање
 • Рачунарски системи
 • Оперативни системи и рачунарске мреже

Списак гимназија чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе које су Конкурсом за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2024/2025. годину  добиле одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (ИТ одељења):

 1. Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“, Сента
 2. Зрењанинска гимназија, Зрењанин
 3. Гимназија „Урош Предић“, Панчево
 4. Гимназија “Светозар Марковић“, Суботица
 5. Гимназија „Вељко Петровић“, Сомбор
 6. Гимназија „ Јован Јовановић Змај“, Нови Сад
 7. Митровачка гимназија, Сремска Митровица
 8. Прва београдска гимназија, Београд
 9. Дванаеста београдска гимназија, Београд
 10. Трећа београдска гимназија, Београд
 11. Гимназија, Младеновац
 12. Гимназија “Патријарх Павле“, Београд
 13. Гимназија „Свети Сава“, Београд
 14. Осма београдска гимназија, Београд
 15. Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“, Београд
 16. Земунска гимназија, Београд
 17. Шеста београдска гимназија, Београд
 18. Гимназија „Милош Савковић“, Аранђеловац
 19. Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац
 20. Гимназија „Светозар Марковић“, Јагодина
 21. Гимназија, Параћин
 22. Гимназија, Ћуприја
 23. Средња школа Младост, Петровац на Млави
 24. Пожаревачка гимназија, Пожаревац
 25. Гимназија, Смедерево
 26. Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка
 27. Гимназија „Свети Сава“, Пожега
 28. Пријепољска гимназија, Пријепоље
 29. Ужичка гимназија, Ужице
 30. Ваљевска гимназија, Ваљево
 31. Гимназија „Вук Караџић“, Лозница
 32. Шабачка гимназија, Шабац
 33. Средња школа, Брус
 34. Гимназија, Чачак
 35. Гимназија, Крушевац
 36. Гимназија „Вук Караџић“, Трстеник
 37. Гимназија, Ивањица
 38. Гимназија, Краљево
 39. Гимназија, Нови Пазар
 40. Гимназија, Рашка
 41. Гимназија, Зајечар
 42. Гимназија, Лесковац
 43. Гимназија „Бора Станковић“, Ниш
 44. Гимназија „9. мај“, Ниш
 45. Гимназија, Прокупље
 46. Гимназија „Бора Станковић“, Врање
 47. Гимназија Пирот, Пирот
 48. Гимназија, Косовска Митровица

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

На пријемном испиту задаци ће бити средњег и напредног нивоа, а за припрему  се могу  користити збирке задатака за припрему завршног испита.

Loading