ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Специјализована одељења за ученике са посебним способностима за спорт

Важна обавештења

Одељења ученика са посебним способностима за спорт треба да омогуће да се унапреди квалитет образовања и васпитања ученика спортиста и будућих студената високошколских установа, а посебно оних које школују будуће тренере, спортске новинаре, наставнике физичког васпитања, спортске менаџере, итд.

Захваљујући компетенцијама стеченим током гимназијског школовања, будући студенти ће располагати знањима и вештинама неопходним за критичко сагледавање физичке културе и спорта као друштвене области.

Корисне информације

Специфичност овог програма наставе и учења је у томе што ће ученици за четири године имати укупно 1115 часова из области спорта, што је много више него код осталих гимназијских смерова. Из премета Спорт и здравље, који се у осталим гимназијским смеровима јавља само у облику изборног програма, ученици ће имати 539 часова.

Други предмет специфичан само за ученике ових одељења је Спорт и тренинг који је заступљен са 576 часова у току четири године. Овакав број часова, садржаји који се изучавају, стручни наставници и опремљене школе стварају услове да матуранти постану изузетно ефикасни студенти на одговарајућим факултетима – факултетима спорта и физичког васпитања и других факултета, укључујући и факултете који припадају универзитетима Војске Србије и Полиције Републике Србије, при чему се ученицима не ускраћује проходност и на студијске програме из других области.

Предност образовања у овим специјализованим одељењима је у томе што је број ученика ограничен на 20, што омогућава ефикаснији рад на часовима, а применом савремених технологија ученицима ће бити омогућено да прате наставу на даљину када су на клупским или репрезентативним припремама и такмичењима током школске године.

У плану наставе и учења специјализованих одељења за ученике са посебним способностима за спорт, прецизиран је број теоријских часова и часова вежби који ће бити прилагођени тренажном процесу ученика, у сарадњи са клубом у коме ученик тренира. У остваривању различитих тема и достизању датих исхода осталих општеобразовних предмета, ученицима ће бити доступан широк дијапазон тема и садржаја за израду истраживачких задатака и пројеката, као и коришћење метода који подразумевају активно учествовање ученика и употребу ИКТ-а.

Када говоримо о настави предмета Спорт и тренинг, ученици ће овладати знањима о систему Физичке културе, историји спорта и олимпизма, са посебним освртом на Спорт као друштвену делатност и законитостима и правилима тренажног процеса.

Изучавајући предмет Спорт и здравље ученици ће овладати знањима о утицају правилне исхране и суплемената на постигнућа у спорту, значају спорта и вежбања на репродуктивно здравље и здравље уопште, као и знањима о улози спорта у превенцији коришћења психо-активних супстанци.

Гимназије које уписују одељења која ће похађати ученици са посебним способностима за спорт у школској 2024/2025. години су:

 • Спортска гимазија, Београд
 • Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад
 • Митровачка гимназија, Сремска Митровица
 • Ужичка гимназија, Ужице
 • Гимназија за талентоване ученике „Деже Костолањи“, Суботица, на мађарском језику
 • Гимназија, Нови Пазар
 • Гимназија „9. мај“, Ниш
 • Гимназија, Бечеј
 • Гимназија, Младеновац
 • Гимназија, Прибој
 • Гимназија, Краљево
 • Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац
 • Гимназија „Вељко Петровић“, Сомбор
 • Гимназија „Борислав Петров Браца“, Вршац
 • Гимназија, Ивањица
 • Гимназија „Светозар Марковић“, Суботица
 • Гимназија „Бранислав Петронијевић“, Уб

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у свим гиманзијама које имају одељење за ученике са посебним способностима за спорт обавиће се од четвртка до суботе, од 6. до 8. јуна 2024. године, од 8 до 16 часова (непосредно у школи).

Loading