ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Материјали за реализацију часова Основи система одбране Републике Србије

У циљу стицањa практичних знања и вештина ученици завршних разреда средњих школа обучавају се кроз систем образовања и васпитања за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стања, чиме стичу основна знања о одбрани земље, правима и обавезама у систему одбране, а пре свега развијању свест о потреби одбране земље и значају неговања патриотских осећања.

Наставa се изводи факултативно на четири часа одељенског старешине, а за реализацију наставе користе се писани материјали и презентације.

Настава из области Основе система одбране Републике Србије може се изводити и уз стручну помоћ представника територијалних органа Министарства одбране и резервних војних старешина, благовременим достављањем захтева за стручну помоћ. Директори средњих школа су у обавези да обезбеде контакт са представницима центара Министарства одбране за локалну самоуправу, ради заједничке координације и извештавања о степену и начину реализације наставе из ове области.

Материјали за реализацију часова

I Група тема –Место, улога и задаци војске Србије у систему безбедности и одбране Републике Србије; Војна обавеза у Републици Србији; Радна и материјална обавеза у Републици Србији; Добровољно служење војног рока.

II Група тема -Како постати професионално војно лице; Како постати старешина (официр и подофицир) Војске Србије; Значај физичке спремности за војни позив.

III Група тема – Служба осматрања и обавештавања; Oблици неоружаног отпора; Хемијско и биолошко оружје и запаљива средства; Цивилна заштита.

IV Група тема -Тактичко-технички зборови

Loading