ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Образовање одраслих

Годишњи план образовања одраслих

Утврђивање јавног интереса у области образовања одраслих и целоживотног учења утврђује се Годишњим планом образовања одраслих.

Више информација:

Телефон: 011/363 1565 и 011/268 4735  

Portrait Of Mature Woman Attending Adult Education Class

Образовање одраслих је део јединственог система образовања Републике Србије који обезбеђује одраслима током целог живота стицање компетенција и квалификација потребних за лични и професионални развој, рад и запошљавање, као и друштвено одговорно понашање.

Образовање одраслих остварује се као формално образовање, неформално образовање и информално учење.

Одраслима је омогућено да у складу са својим могућностима бирају пут стицања образовања и обучавања и долажења до квалификације:

  • формалним путем – кроз школски систем, уписом у одређени програм образовања у статусу редовног ученика (ако је млађи од 17. година) или у статусу ванредног полазника (ако је одрастао старији од 17 година)
  • неформалним путем кроз систем обучавања код Јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА), било да се ради о установи или другој организацији.

Формално образовање одраслих обухвата основно и средње образовање и реализује се у верификованим основним школама, школама за основно образовање одраслих, средњим школама и средњим школама за образовање  одраслих .

Неформално образовање одраслих су организовани процеси учења одраслих на основу посебних програма, а у циљу стицања знања и вештина усмерених на лични развој, рад и запошљавање и социјалне активности. Одобрени програми неформалног образовања реализују се у основним и средњим школама које имају статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих за конкретне активности образовања одраслих и код друге организације која има статус јавно признатог организатора за конкретне активности образовања одраслих (ЈПОА).

За стицање основног образовања и првог занимања полазник не плаћа трошкове.

За остале активности образовања одраслих трошкове сносе полазници и кандидати програма, послодавци код којих су запослени, организација надлежна за послове запошљавања или друга заинтересована правна и физичка лица.

453

ИНСТИТУЦИЈА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

35.980

ОДРАСЛИХ СТЕКЛО КВАЛИФИКАЦИЈУ КРОЗ СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ  ТОКОМ 2019-2021.

Loading