ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавно признати организатори образовања одраслих

Више информација:

Телефон: 011/363 1565  и 011/268 4735 

Образовање одраслих реализују основне и средње школе, као и друге организације које у посебним поступцима добијају статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА).

Најважнији елементи одобравања статуса ЈПОА уређени су Законом о образовању одраслих и Законом о националном оквиру квалификација, док су стандарди за добијање статуса ЈПОА дефинисани у подзаконским актима у зависности од врсте активности образовања одраслих, односно у зависности од тога да ли је реч о програмима неформалног образовања,  или активности признавања претходног учења.

За школе са територије Аутономне покрајине Војводине статус ЈПОА одобрава Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. За друге организације/правна лица, надлежност је дата Агенцији за квалификације.

Поступак стицања статуса ЈПОА

Поступак за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА) за правно лице (друга установа, јавна агенција, јавно предузеће, организација надлежна за послове запошљавања, агенција за запошљавање, привредно друштво, носиоци послова професионалне рехабилитације, предузетник, синдикат, удружење, стручно друштво, организације за образовање одраслих народни, раднички, отворени универзитет, универзитет за треће доба и др, центри и организације за стручно усавршавање, за учење страних језика, информационо-комуникационе технологије, за обуку и развој људских ресурса, за обуку возача, привредна комора, центар за каријерно вођење и саветовање, удружење послодаваца, културно-образовни центар, дом културе) од 5. априла 2019. године врши Агенција за квалификације у складу са Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије.

Поступак за издавање одобрења ради стицања статуса ЈПОА друга организација покреће подношењем Захтева за стицање статуса ЈПОА:

Агенција за квалификације

Центар за акредитацију ЈПОА

Мајке Јевросиме бр. 51, Београд

Ближе Информације можете добити путем телефона  011/3345-747 и 011/7455-727,  на интернет страници Агенције за квалификације – ЈПОА центар или путем имејла agencija@azk.gov.rs.

Поступак за стицање статуса јавно признатог организатора активност образовања одраслих (ЈПОА) за основне и средње школе спроводи се заједно са поступком верификације проширене делатности, а у складу Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије.

Поступак за давање сагласности за проширену делатност и стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих за активност неформалног образовања одраслих покреће се подношењем Захтева за проширену делатност за стицање статуса ЈПОА  Министарству просвете:

Министарство просвете 

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих,

Група за образовање одраслих

Немањина  бр. 22-26,  Београд

Детаљне информације о процедури  за стицање статуса ЈПОА за основне и средње школе за активност неформалног образовања одраслих.

Ближе информације можете добити путем телефона 011/363 1565 и 011/268 4735.

ВОДИЧ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЈАВНО ПРИЗНАТОГ ОРГАНИЗАТОРА АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

167

ЈАВНО ПРИЗНАТИХ ОРГАНИЗАТОРА ОБРАЗOВАЊА ОДРАСЛИХ

729

РАЗЛИЧИТИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Loading