ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Балетске школе

Важна обавештења

Средња балетска школа је уметничка школа која траје четири године и похађају је ученици којима је игра професионално опредељење.

Ученицима се омогућава да своје играчке способности развију у складу са сопственим могућностима, подстичући их на креативност и стваралаштво.

Ширење културних и уметничких вредности, развијање и даље усавршавање уметности игре и њено подизање на што виши технички и естетски ниво је важна улога коју школа реализује.

Похађање стручних играчких и општеобразовних предмета уносе разноврсност и динамику у настави јер захтевају различите врсте менталног и физичког ангажовања.

Средње балетско образовање и васпитање је од изузетног значаја за развијање личног и националног идентитета кроз очување играчке традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине.

Велики број наступа ученицима омогућава практично-сценско искуство, развијање професионалног односа према будућем занимању играча.

Специфичности Планова наставе и учења у средњим балетским школама су шестодневна радна недеља.

Поред главног предмета који ученик има сваког дана, сваки образовни профил има играчке предмете који фино профилишу будуће играче.

Предмети значајни за развој будућих професионалних играча су Репертоар класичног балета, Репертоар савремене игре, Репертоар народне игре, Дуетна игра, Модерна подршка, Глума и вокал, Традиционално певање, Сценско народне игре и други.

Ученици на крају наставне године полажу годишње испите из појединих предмета. Културна делатност установе је веома значајна, ученици имају бројне наступе, годишње концерте и такмичења и на тај начин се припремају за захтевну професију играча.

Ученици стичу широко опште образовање што им омогућава проходност на студијске програме из сасвим других области и не смањује им се ефикасност студирања на другим факултетима.

Корисне информације

Предности школовања и образовања у средњим балетским школама:    

 • Балетска школа даје целовито образовање обухватајући стручне, играчке и општеобразовне предмете
 • Оптималан број ученика у одељењу – рад у мањим групама – већа посвећеност сваком ученику
 • Висока корелација међу предметима омогућава ученицима развијање  и подстицање на целоживотно учење
 • Ученици имају могућност да, уколико желе, у својству редовног ученика упоредо похађају балетску школу и другу средњу школу
 • Ученици стичу функционална знања која користе у личном и професионалном развоју и квалификацију за професионално ангажовање
 • Након четворогодишњег школовања ученици имају могућност да полажу уметничку и општу матуру што им омогућава проходност на многе факултете
 • Наставници сваком ученику пружају могућност за напредак и развијање креативности, критичког мишљења, мотивације за учење и напредовање, способности за тимски рад и способности самовредновања

Средње балетско образовање у трајању од четири године за образовне профиле:

 • ИГРАЧ – КЛАСИЧАН БАЛЕТ (Одсек класичан балет),
 • ИГРАЧ – САВРЕМЕНА ИГРА (Одсек савремена игра) и
 • ИГРАЧ – НАРОДНА ИГРА (Одсек народна игра).

 

У средњој балетској школи настава се изводи као групна, разредна и индивидуална. Главни играчки предмети организовани су увек као двочас.

На часовима играчких предмета настава се одвија уз музичку пратњу у специјализованим учионицама – балетским салама.

На Одсецима класичног балета и савремене игре корепетиција се изводи на клавиру, а на Одсеку народне игре на хармоници.

На Одсеку класичан балет главни предмет је Класичан балет, на Одсеку савремена игра главни предмет је Савремена игра, на Одсеку народна игра главни предмет је Народна игра.

 • Балетска школа „ Лујо Давичо“, Београд
 • Балетска школа, Нови Сад
 • Балетска школа, „Димитрије Парлић“, Панчево

Пријемни испит полаже се пре уписа у први разред средње балетске школе и могу му приступити кандидати који имају завршену основну балетску школу и кандидати који немају основну балетску школу, уколико претходно положе испит за проверу нивоа знања основног балетског образовања.

Упис у балетску школу на одсек за класичан балет

За упис у балетску школу на одсек за класичан балет, ученик полаже пријемни испит на коме се оцењује:

 1. показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна класична балетска варијација – 150 бодова;
 2. сценичност – 75 бодова;
 3. физичке предиспозиције – 75 бодова.

Ученик за упис у балетску школу је положио пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета – балетске варијације, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.

Упис у балетску школу на одсек за савремену игру

За упис у балетску школу на одсек за савремену игру, ученик полаже пријемни испит на коме се оцењује:

 1. показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна савремена кореографија -150 бодова;
 2. сценичност -75 бодова;
 3. физичке предиспозиције -75 бодова.

Ученик за упис у балетску школу је положио пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета – савремене кореографије, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.

Упис у балетску школу на одсек за народну игру

За упис у балетску школу на одсек за народну игру, ученик полаже пријемни испит на коме се оцењују:

 1. играчке способности -150 бодова;
 2. сценичност и физичке предиспозиције -75 бодова;
 3. слух, ритам и меморија -75 бодова.

Ученик за упис у балетску школу је положио пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова за играчке способности, 45 бодова за сценичност и физичке предиспозиције и 45 бодова за слух, ритам и меморију.

Кандидати су дужни да на пријемни испит дођу сат времена пре почетка испита са ђачком књижицом или другим документом са фотографијом.

Кандидати полажу пријемни испит у својој опреми:

Класичан балет:

 • Женска опрема и изглед – црни трико на бретеле, балетске чарапе (розе или беле), меке балетске патике, тврде балетске патике, уредна балетска фризура, без украса и накита.
 • Мушка опрема и изглед – црни доњи трико, уска бела мајица кратких рукава, сокне или доколенице (беле или црне), меке балетске патике (беле или црне), уредна фризура, без накита.

Савремена игра:

 • Женска опрема и изглед – уска црна мајица на широке бретеле, црни широки доњи део тренерке, црне сокне (сва опрема без обележја), без украса и накита. Уредна фризура, ако је дугачка коса – скупљена у реп.
 • Мушка опрема и изглед – уска црна мајица на широке бретеле, црни широки доњи део тренерке, црне сокне (сва опрема без обележја), без украса и накита. Уредна фризура, ако је дугачка коса – скупљена у реп.

Народна игра:

 • Женска опрема и изглед – уска бела мајица кратких рукава, црне хеланке, беле сокне, ципеле за џез балет (опанци) патике за салу, каиш, уредна фризура, без накита и украса.
 • Мушка опрема и изглед – бела мајица кратких рукава, црни доњи део тренерке, беле сокне, ципеле за џез балет (опанци) патике за салу, каиш, уредна фризура, без накита.

3

ОБРАЗОВНА ПРОФИЛА У БАЛЕТСКОМ ОБРАЗОВАЊУ

4

БАЛЕТСКЕ  ШКОЛЕ

Loading