ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Музичке школе

Важна обавештења

Средње музичко образовање обухвата бројне и различите образовне профиле, у оквиру којих ученици, поред развијања кључних компетенција неопходних за даље образовање, имају могућност да развијају стваралачке способности, критичко мишљење и способности за тимски рад.

Кроз концертне активности развију интеркултуралност, поштовање и очување националне и светске културне баштине.

При томе, не само да се ученицима не ускраћује проходност на студијске програме из сасвим других области, већ им се повећава ефикасност студирања и на осталим  факултетима.

Корисне информације

Предности школовања у средњим музичким школама:

 • Индивидуални рад и рад са ученицима у малим групама
 • Могућност да ученици поред музичке школе похађају паралелно и другу средњу школу или основну школу (у случају када ученици заврше основно музичко образовање пре завршетка обавезног основног образовања).
 • Стицање искуства јавног наступа – самосталног и у ансамблу
 • Развијање комуникације и конструктивне сарадње са другима
 • Безбедност ученика – музичке школе су сигурне и безбедне установе, без насиља, у којима се негује толеранција и тимски рад
 1. Одсек за класичну музику – Музички извођач класичне музике
 2. Одсек за џез музику – Музички извођач џез музике
 3. Одсек за српско традиционално певање и српско традиционално свирање – Музички извођач српског традиционалног певања и свирања
 4. Одсек за црквену музику (православни смер) – Музички извођач црквене музике, православни смер
 5. Одсек за црквену музику (католички и протестантски смер) – Музички извођач црквене музике, католички и протестантски смер
 6. Одсек за рану музику – Музички извођач ране музике
 7. Одсек за музичку теорију – Музички сарадник
 8. Одсек за музичку продукцију и обраду звука – Дизајнер звука
 • Музичка школа „Мокрањац”, Београд
 • Музичка школа „Станковић“, Београд
 • Музичка школа „Даворин Јенко“, Београд
 • Музичка школа „Ватрослав Лисински”, Београд
 • Музичка школа „Јосип Славенски”, Београд
 • Музичка школа „Коста Манојловић”, Земун
 • Музичка школа „Др Војислав Вучковић”, Београд
 • Музичка школа „Јосиф Маринковић”, Београд
 • Музичка школа „Марко Тајчевић“, Лазаревац
 • Музичка школа „Живорад Грбић”, Ваљево
 • Музичка школа „Коста Манојловић”, Смедерево
 • Музичка школа „Стеван Мокрањац”, Пожаревац
 • Музичка школа „Михаило Вукдраговић”, Шабац
 • Музичка школа „Стеван Христић”, Гњилане
 • Музичка школа „Др Милоје Милојевић”, Крагујевац
 • Музичка школа „Стеван Христић”, Крушевац
 • Музичка школа „Станислав Бинички”, Лесковац
 • Уметничка школа „Стеван Мокрањац”, Неготин
 • Музичка школа, Ниш
 • Школа за музичке таленте, Ћуприја
 • Срeдња музичка школа „Стеван Мокрањац“, Врање
 • Музичка школа, Грачаница
 • Музичка школа „Војислав Лале Стефановић”, Ужице
 • Музичка школа „Др Војислав Вучковић“, Чачак
 • Средња школа, Нови Пазар
 • Музичка школа „Стеван Мокрањац”, Краљево
 • Музичка школа „Миодраг Васиљевић”, Косовска Митровица
 • Музичка школа „Исидор Бајић”, Нови Сад
 • Музичка школа „Петар Коњовић”, Сомбор
 • Музичка школа, Суботица
 • Музичка школа „Јован Бандур”, Панчево
 • Музичка школа „Jосиф Маринковић”, Зрењанин
 • Музичка школа „Јосиф Маринковић”, Вршац
 • Музичка школа „Петар Кранчевић”, Сремска Митровица

Информације о плановима и програмима наставе и учења, као и специфичности одређене музичке школе (одсеци, главни инструменти, јавни часови, концерти, такмичарски успеси, итд.) можете добити контактирајући школу.

За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек, џез одсек, одсек за српско традиционално певање и свирање и одсек за црквену музику, кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то:

 1. главни предмет: инструмент, односно певање
 2. солфеђо са теоријом музике

 У односу на одсек, кандидати бирају да полажу певање или један од наведених инструмента:

 1. вокално-инструментални одсек, образовни профил музички извођач класичне музике:
 • соло певање или један од инструмената: клавир, хармоника, гитара, харфа, удараљке, виолина, виола, контрабас, виолончело, флаута, кларинет, саксофон, обоа, фагот, труба, тромбон, хорна, туба, тамбура (Е-прим, А-бас прим), мандолина, оргуље, чембало;
 1. вокално-инструментални одсек, образовни профил музички извођач ране музике:
 • рано певање или један од инструмената: чембало, оргуље, лаута, барокна виолина и виола, барокно виолончело, виола да гамба, блок флаута, траверсо флаута;
 1. џез одсек, образовни профил музички извођач џез музике:
 • џез певање или један од инструмената: џез гитара, бас гитара, џез контрабас, џез саксофон, џез бубњеви, џез клавир, џез труба;
 1. одсек за српско традиционално певање и свирање, образовни профил музички извођач српског традиционланог певања и српског традиционалног свирања:
 • српско традиционално певање или један од инструмената: фрула, гусле, кавал;
 1. одсек за црквену музику, образовни профил музички извођач црквене музике (православни смер):
 • црквено певање са типиком;

образовни профил музички извођач црквене музике (католички и протестантски смер):

 • инструмент: оргуље.

Кандидат за упис у музичку школу за профиле музички извођач класичне музике, музички извођач џез музике, музички извођач српског традиционалног певања и српског традиционалног свирања, музички извођач црквене музике православни смер, музички извођач црквене музике католички и протестански смер, може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

        1. 200 бодова за главни предмет: инструмент, односно певање, минимум остварених бодова је 120

        2. 100 бодова из солфеђа са теоријом музике, минимум остварених бодова је 60

За упис у музичку школу на одсек за музичку теорију (образовни профил музички сарадник) и одсек за музичку продукцију и обраду звука (образовни профил дизајнер звука), кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то:

        1. писмени испит из солфеђа

        2. усмени испит из солфеђа

        3. тест из теорије музике

Кандидат за упис у музичку школу за образовни профил музички сарадник и образовни профил дизајнер звука може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

        1. 100 бодова из писменог испита из солфеђа, минимум остварених бодова је 60

        2. 100 бодова из усменог испита из солфеђа, минимум остварених бодова је 60

        3. 100 бодова из теста из теорије музике, минимум остварених бодова је 60

Member of classical music orchestra playing violin on a concert
Loading