ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Војно средње образовање

Важна обавештења

Средње војно образовање и васпитање остварује се кроз развијање мотивације за војни позив и школовање, првенствено ради стицања општег или средњег стручног образовања ради настављања школовања у војним високошколским установама или војно стручног оспособљавања ради пријема у професионалну војну службу у својству подофицира, као и ради оспособљавања за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада, развојем савремене науке, економије, технике и технологије.

Послове у вези са планирањем и организовањем војног образовања врше Министарство одбране и Универзитет одбране у Београду.

Војна гимназија

 
Војна гимназија је основана 1970. године са задатком да припрема и мотивише ученике за наставак школовања у Војној академији. Циљ школовања је формирање и развој одговарајућих интелектуалних, морално-вољних и физичких способности неопходних за успешан наставак даљег школовања и сналажење у свакодневном животу, неговање и развијање етичких особина личности, патриотизма и родољубља.
 
Школовање траје четири године. Програм наставе и учења обухвата програм редовне наставе који је у складу са програмом гимназије општег типа у Републици Србији, уз специфичне војне садржаје (Војна обука, Војна топографија, Стројева обука, Основи тактике, Наоружање са наставом гађања). Такође, програм обухвата посебне облике наставе (прилагођавање и обуку у пливању, обуку у скијању и наставне посете јединицама и установама Министарства одбране и Војске Србије), факултативне предмете, секције и друге ваннаставне садржаје.
 
Колектив професора и васпитача чине цивилна и професионална војна лица. Поред образовно-васпитних задатака они се брину и о целокупном животу и раду ученика.
 
За време школовања у Војној гимназији ученици су смештени у интернату. Трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије на основу уговора којим су прецизирана међусобна права и обавезе.
 
Ученици настављају школовање на Војној академији

Телефон: 011/3603-966

Адреса: Хумска 22, 11000 Београд,
Еmail: vogi@mod.gov.rs 

Web: www.gimnazija.mod.gov.rs

Средња стручна војна школа „1300 каплара“

У Средњој стручној војној школи “1300 каплара“ организује се школовање за професионалне подофицире одређених родова–служби, у зависности од потреба Војске Србије. Општи циљ школовања је стицање одговарајућег општевојних и војностручних знања и вештина, општег образовања, стручних и психофизичких способности и моралних вредности за професионално обављање војне службе у статусу професионалног подофицира. Школовање траје четири године. Заједнички део школовања реализује се у матичној школи у трајању од три године, а специјалистички део (последња година школовања) у центрима за обуку Војске Србије.

Школа обезбеђује: смештај у интернату, школски прибор и уџбенике, квалитетан наставни кадар (цивилна и професионална војна лица), савремене кабинете и лабораторије, обуку на најновијим средствима технике и сигуран посао на почетним дужностима подофицира. У току школовања ученике очекује: настава у матичној школи и центрима за обуку Војске Србије, екскурзије, посете, такмичења, обука у пливању, скијању и управљању моторним возилима, војна обука и стажирање, секције, курсеви, културно-забавни живот, спорт и научно техничке делатности.

Телефон:: 011/3603-738
Адреса: Хумска 22, 11000 Београд
Еmail: ssvs@mod.gov.rs
Web: www.vojnaskola.mod.gov.rs

Loading