ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Уџбеници на језицима националних мањина

Важна обавештења

Министарство просвете улаже додатне напоре да се обезбеди што већи број уџбеника по реформисаним програмима наставе и учења, јер уџбеници на језицима националних мањина доприносе већем квалитету и доступности образовања на матерњем језику.

Ученицима који целокупну наставу похађају на једном од осам језика националне мањине (албанском, босанском, бугарском, мађарском, русинском, румунском, словачком и хрватском језику), као и ученицима који наставу прате на српском језику а припадници су националних мањина и похађају изборни предмет/програм Матерњи језик/говор са елементима националне културе,  на располагању је  укупно 961 уџбеничких јединица, од којих је 605 објављено по реформисаним програмима наставе и учења. Oбјављивањем уџбеника који су одобрени по реформисаним програмима наставе и учења, смањује укупан број уџбеника, јер се из Каталога бришу уџбеници настали пре реформе образовања, а повећава број реформисаних уџбеника. 

Каталог уџбеника за образовање на језицима националних мањина - уџбеници одобрени по годинама

961

ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИЧКИХ НАСЛОВА

605

ОДОБРЕНИ УЏБЕНИК ПО РЕФОРМИСАНИМ ПРОГРАМИМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Loading