ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Уџбеници и приручници за средње школе

Важна обавештења

Садржаји уџбеника утврђени су планом и програмом наставе и учења. Нови планови и програми наставе  и учења за гимназију примењују се од школске 2018/2019. године.

Програми наставе и учења у стручном образовању континуирано се иновирају, засновани су на стандардима квалификација и потребама тржишта рада.

Садржаји приручника прате програме наставе и учења.

Одобрени уџбеници и приручници увршћују се у каталог, а школе су у обавези да одаберу и користе само уџбенике и приручнике из Каталога уџбеника, односно Каталога приручника.  

Каталог уџбеника за средњу школу - уџбеници одобрени по годинама
Каталог приручника за средњу школу - приручници одобрени по годинама
Loading