ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Упис у установе образовања

Упис деце у предшколску установу

У предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника.

У предшколску установу уписују се сва деца у години пред полазак у школу.

Уз документацију потребну за упис, родитељ, односно други законски заступник доставља и доказ о здравственом прегледу детета.

Начин и поступак уписа деце у предшколску установу ближе се уређују статутом установе, уз сагласност оснивача.

Приликом уписа деце у предшколску установу, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, приоритет за упис имају деца из осетљивих група.

Пријава за упис деце у предшколске установе може се извршити електронски, путем Услуге еВртић

Електронско подношење пријаве врши се попуњавањем електронског обрасца на Порталу еУправа, при чему прилагање извода из матичне књиге рођених, уверења о пребивалишту и уверења о запослењу није потребно, јер службеници по службеној дужности прибављају неопходне податке.

Услуга је доступна у свим градовима и општинама у Србији. На Порталу еУправа можете проверити да ли Ваш град/општина нуди ову електронску услугу како би поднели пријаву.

Уколико сте изабрали локацију на Порталу еУправа приказаће вам се само оне предшколске установе које пружају услугу еВртић и у којима је упис актуелан. 

Loading