ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Упис у установе образовања

Упис деце у предшколску установу

У предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника.

У предшколску установу уписују се сва деца у години пред полазак у школу.

Уз документацију потребну за упис, родитељ, односно други законски заступник доставља и доказ о здравственом прегледу детета.

Начин и поступак уписа деце у предшколску установу ближе се уређују статутом, уз сагласност оснивача.

Приликом уписа деце у предшколску установу, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, приоритет за упис имају деца из осетљивих група.

Услуга еВртић омогућава електронску пријаву за упис деце у предшколске установе. Уместо одласка на шалтере, пријаву можете обавити из свог дома на Порталу еУправа.

Електронско подношење пријаве вршите попуњавањем електронског обрасца на Порталу еУправа, при чему прилагање извода из матичне књиге рођених, уверења о пребивалишту и уверења о запослењу није потребно, јер службеници по службеној дужности прибављају неопходне податке.

Услуга је доступна у свим градовима и општинама у Србији. На Порталу еУправа можете проверити да ли Ваш град/општина нуди ову електронску услугу како би поднели пријаву.

Уколико сте изабрали локацију на Порталу еУправа приказаће вам се само оне предшколске установе које пружају услугу „еВртић“ на тој локацији.

Loading