ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Упис у деце миграната

У складу са Стручним упутством за укључивање ученика избеглица/ тражилаца азила у систем образовања и васпитања (2017)деца из популације миграната уписују се у први разред основне школе под једнаким условима као и домицилна деца, уколико поседују документацију из земље порекла.

За ученике који не поседују доказ о претходном школовању, или било који други валидан документ, примењује се Женевска конвенција о статусу избеглица, која прописује да ће да ће држава у којој избеглица борави учинити све да му пружи адекватну и неопходну подршку како би у потпуности остварио своја права. Уколико дете приликом доласка не поседује никакву документацију, уписује се по поједностављеној процедури на основу провере знања уз обавезан лекарски- систематски преглед.

Узимајући у обзир кретање и покретљивост миграната кроз Републику Србију као земљу транзита на путу ка ЕУ , упис детета се врши у најкраћем могућем периоду по доласку, а најкасније у периоду од месец дана.

Loading