ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Упис ученика у средњу школу

Портал Моја средња школа је специјализовани портал за упис у средње школе.

На овом порталу родитељи и ученици на једном месту могу да добију све информације и заврше све процедуре у вези  завршног испита у основној школи и уписа у средњу школу.

Портал „Моја средња школа“ обједињује функционалности које су у претходном периоду могле бити примењене приступањем различитим веб-местима.

На порталу „Моја средња школа“ доступне су следеће функционалности:

  • подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита;
  • подношење приговора на резултате завршног испита;
  • подношење електронске листе жеља;
  • подношење електронске пријаве за упис у средњу школу.

Да би успешно реализовао наведене функционалности родитељ/други законски заступник ученика мора да има налог на порталу МојесДневник.

Порталу „Моја средња школа“ родитељ/други законски заступник ученика може да приступи користећи креденцијале за МојесДневник или креднецијале са портала за електронску идентификацију – eID.gov.rs

Наведене електронске услуге доступне су родитељима/другим законским заступницима ученика у складу са Календаром активности везаних за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за текућу и наредну школску годину.

Loading