ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Контролне листе

Закон о инспекцијском надзору прописује да је инспекција дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора.

Контролна листа је јавно доступан документ који сложене и обимне законске обавезе приказује кроз низ разумљивих питања и одговора. За одговоре на питања додељују се бодови, а инспектор, на основу збира бодова по контролној листи, одређује степен ризика и усаглашености са прописима.

У области надзора просветне инспекције, установе образовања коришћењем ових листа могу да изврше самопроверу и самопроцену усаглашености свог пословања са прописима, на основу које ће уочити неправилности у свом раду и благовремено их исправити.

С друге стране, инспектори на основу контролне листе добијају информације значајне за процену ризика, планирање и вршење инспекцијских надзора.

Коришћење контролне листе је обавезно у редовном инспекцијском надзору, а у ванредном је препоручљиво, а зависно од предмета и циља надзора.

Објавом и доступношћу контролних листи делује се превентивно, едукативно и информативно, помаже установама које надзире просветна инспекција да унапред тачно знају које су њихове обавезе и шта треба да ураде да би своје пословање и поступање ускладили са прописима, спречили штету, и знали шта просветни инспектор у надзору проверава.

Контролне листе у просвети 2023/2024. година

861

САВЕТОДАВНА ПОСЕТА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023.

166

ПРОСВЕТНИХ ИНСПЕКТОРА

3951

НАЛОЖЕНA МЕРА У ШКОЛСКОЈ 2022/23.

709

НАЛОЖЕНИХ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ШКОЛСКОЈ 2022/23.

Loading