ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Подношење представки просветној инспекцији

Грађани, и физичка и правна лица, могу просветној инспекцији подносити представке које имају дејство иницијативе за покретање поступка, а подносиоци тих иницијатива немају својство странке у поступку који се може покренути на основу те иницијативе.

Представке су захтеви, предлози, обрасци, пријаве, молбе, жалбе, представке, приговори, обавештења, саопштења и друге врсте писаног обраћања физичког/правног лица, странке установи/органу.

Поднесак мора да буде разумљив и да садржи све што је потребно да би по њему могло да се поступа, а нарочито лично и пословно име, пребивалиште/боравиште, седиште и назив установе/органа коме се подноси, управну ствар која је предмет поступка, сврху поднеска, адресу на коју орган странци треба да доставља акте и потпис подносиоца поднеска.

Како поднети представку

Представке се у првом кораку подносе установи/директору школе преко секретара школе, према територијалној припадности установе у Републици Србији.

Представке из области високог образовања подносе се установи универзитету/декану/ректору/директору преко секретара, према територијалној припадности установе у Републици Србији.

Уколико је подносилац представке незадовољан одговором установе, на основу одговора установе или ћутања установе, представка се са пропратном документацијом, подноси градском просветном инспектору.

Општинске/градске управе којима се упућују представке на основу одговора/ћутања установе, а које су ангажовале просветне инспекторе су: Бор, Велико Градиште, Петровац на Млави, Пожаревац, Београд, Књажевац, Сомбор, Апатин, Кула, Оџаци, Пожега, Ариље, Косјерић, Прибој, Нова Варош, Сјеница, Ужице. Чајетина, Бајина Башта, Лесковац, Медвеђа, Панчево, Ковин, Вршац, Пландиште, Алибунар, Бела Црква, Бачка Паланка, Бач, Нови Сад, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Темерин, Тител, Бачки Петровац, Србобран, Љиг, Ваљево. Шабац, Богатић, Лозница, Мали Зворник, Чачак, Ивањица, Алексинац, Дољевац, Ниш, Гаџин Хан, Сврљиг, Пирот, Димитровград, Бела Паланка, Смедерево, Јагодина, Параћин, Свилајнац, Деспотовац, Врање, Трговиште, Бујановац, Крушевац, Брус, Александровац, Краљево, Врњачка Бања, Рашка, Нови Пазар, Тутин, Кикинда, Нови Кнежевац, Кањижа, Сента, Ада, Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош, Зрењанин, Житиште, Нова Црња, Сечањ, Нови Бечеј, Сремска Митровица, Пећинци, Шид, Стара Пазова, Рума, Инђија, Ириг, Прокупље, Куршумлија, Аранђеловац, Топола, Баточина, Лапово, Крагујевац и Косовска Митровица.      

У случајевима када општинске/градске управе нису ангажовале просветне инспекторе представке се директно прослеђују просветној инспекцији Министарства на следећу адресу и мејл адресу: prituzbe-prosvetnainspekcija@prosveta.gov.rs

У случајевима када општинске/градске управе са територије АП Војводина нису ангажовале просветне инспекторе представке се директно прослеђују органу покрајинске управе надлежне за послове образовања и васпитања.

Уколико је странка незадовољна одговором установе, одговором покрајинске, градске, општинске просветне инспекције, представку са комплетном пропратном документацијом доставља Министарству просвете.

Представка обавезно мора да садржи:

  • назив органа и адресу органа којем се упућује;
  • предмет и сврха представке (јасно описати незаконитост која је довела до повреде права или правног интереса физичког или правног лица, које је прописано законом, подзаконскима актима и другим прописима, назив прописа и члан – није обавезно);
  • име и презиме подносиоца представке, тачна адреса, контакт телефон и електронску адресу – уколико је има.

Представка се подноси просветној инспекцији у Министарству просвете, науке и технолошког развоја  у писаној форми, лично, на писарници Управе за заједничке послове републичких органа на следећој адреси:

Министарство просвете

Сектор за просветну инспекцију

Немањина 22-26

11000 Београд

Представка се може упутити и електронским путем на мејл адресу: prituzba-prosvetnainspekcija@prosveta.gov.rs

861

САВЕТОДАВНА ПОСЕТА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023.

166

ПРОСВЕТНИХ ИНСПЕКТОРА

3951

НАЛОЖЕНA МЕРА У ШКОЛСКОЈ 2022/23.

709

НАЛОЖЕНИХ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ШКОЛСКОЈ 2022/23.

Loading