ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Права, обавезе и одговорности ученика, наставника и родитеља

Школа је ученицима други дом и место где стичу знања неопходна за наставак школовања и свет рада. Сви ученици имају иста, једнака права и исте, једнаке обавезе и одговорности. Они су у обавези да извршавају своје обавезе и поштују школска правила, која и постоје како би се свим ученицима омогућило остваривање свих права. У брошури која је пред Вама, можете се детаљно упознати са обавезама, одговорностима и правима ученика, као и начинима на која можете заштитити своја права.

Право и обавеза родитеља или законског старатеља детета је да сарађује са школом и наставницима. Сарадња подразумева узајамно поштовање, дељење тачних информација, договарање у најбољем интересу ученика. У брошури која је пред Вама, можете се детаљно упознати са обавезама, одговорностима и правима родитељима, као и начинима на која можете заштитити права ученика.

Права, обавезе и одговорности наставника дефинисане су Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о раду. Задатак наставника јесте да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања и васпитања, предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика. Наставник има обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у установи. У брошури која је пред Вама, можете се детаљно упознати са обавезама, одговорностима и правима родитељима, као и начинима на која можете заштитити права наставника.

Loading