ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стипендије страним држављанима на основу билатералних споразума

Важна обавештења

Контакт за додатне информације:

bilaterala@prosveta.gov.rs

Владе Републике Србије стипендира студенте држављане других земаља по основу билатералних споразума о сарадњи у области образовања које је Република Србија закључила са другим државама.

За ове стипендије, Министарство просвете објављује конкурс једном годишње за наредну академску годину.

Република Србија за стране студенте организује сваке године и летње курсеве српског језика као страног. За време трајања програма Република Србија сноси трошкове курса српског језика и смештаја и исхране полазника.

Како до стипендије?
 • бесплатнo усавршавање
 • новчани износ стипендије
 • бесплатна услуга смештаја и исхране у установама студентског стандарда
 • основно здравствено осигурање у складу са прописима и међународним споразумима
 • бесплатна боравишна виза
 • бесплатно признавање средњошколских диплома
 • бесплатно признавање високошколских диплома

Стипендија не обухвата:

 • путне трошкове приликом доласка и одласка из Републике Србије
 • трошкове јавног градског превоза у Републици Србији
 • трошкове радних материјала за похађање програма усавршавања
 • Кандидат мора бити држављанин земље из које долази и путем које се пријављује.
 • За пријаву за основне студије – кандидат мора имати диплому средње школе, за мастер студије – кандидат мора имати диплому основних студија (Bachelor), за докторске студије – кандидат мора имати диплому мастер студија (Master degree). Кандидати који долазе на стручно усавршавање/размену од по неколико месеци, морају имати статус студента у својој земљи.
 • Кандидати се могу пријавити само на факултете/институте, чланице универзитета чији је оснивач Република Србија.

ГРЧКА

 • за последипломске студије или истраживачки рад у укупном трајању од 20 месеци (најкраће трајање стипендије 5 месеци, најдуже 10 месеци) и
 • 5 стипендија за похађање летњег курса српског језика

ИТАЛИЈА

 • летњи курс српског језика – 7 стипендија
 • 3 стипендијe за стручно усавршавање (једносеместрално)

БУГАРСКА

 • стипендије за последипломске студије, специјализације и научна истраживања у укупном трајању од 12 месеци.
 • 5 стипендија за летњи курс српског језика

РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

 • 28 стипендија за основне, мастер и докторске студије и стручно усавршавање

РУМУНИЈА

 • 15 месеци за стручно усавршавање
 • 7 стипендија за летњи курс српског језика

ПОЉСКА

 • за научно усавршавање, у укупном трајању до 40 месеца годишње, на период од 1 до 9 месеци за научне кадрове
 • 6 стипендија за летњи курс српског језика

СЛОВАЧКА

 • стипендије за део студија на високошколским установама првог и другог степена или студијама трећег степена (докторским студијама) у укупном трајању од тридесет шест (36) месеци годишње , за период од најмање 3 месеца.
 • 4 стипендије за летњи курс српског језика

СЛОВЕНИЈА

 • до 18 месеци стипендија за постдипломске студије, у трајању од 3 до 6 месеци за кандидате старости до 26 година.

КИНА

 • десет (10) стипендија (основне, мастер и докторске)
 • летњи курс српског језика – 2 кандидата

БАВАРСКА

 • десет (10) стипендија за летњи курс српског језика

РЕПУБЛИКА КОРЕЈА

 • усавршавање у трајању од 24 месеци (најкраће 3 месеца, а најдуже 12 месеци)

УКРАЈИНА

 • усавршавање у трајању од 20 месеци (најкраће 3 месеца, а најдуже 12 месеци)
 • 2 стипендије за основне и мастер студије;
 • 1 стипендија за докторске студије;

МАЂАРСКА

 • десет (10) стипендија за основне, мастер и докторске студије

 

Студент заинтересован за стипендију обраћа се институцији земље чији је држављанин која је надлежна за ове послове (министарстава образовања, владине агенција, итд).

Надлежни органи земље партнера путем дипломатско конзуларних представништава достављају Министарству просвете листе кандидата своје земље, односно номинације (главна и резервна листа), као и неопходну документацију подносилаца пријава.

Кандидати који желе да продуже стипендију за наредну академску годину, такође су у обавези да аплицирају преко дипломатско конзуларних представништава земље из које долазе, као и да доставе потврду са факултета о броју остварених ЕСПБ поена у претходној академској години.

Приликом попуњавања Пријавног формулара, сваки кандидат наводи жељени период боравка/усавршавања у току академске године. Једном пријављени термин боравка/усавршавања није могуће променити, осим у случају рата, временских непогода или из здравствених разлога, и за то је потребно доставити извештај у писаној форми

Сва документација је потребно да буде преведена на српски или енглески језик. Документација неће бити узета у разматрање уколико је непотпуна, послата путем електронске поште и од стране појединачног подносиоца.

Пријаве које кандидати шаљу директно Министарству просвете Републике Србије, неће бити узете у разматрање.

Канали слања се одвијају ИСКЉУЧИВО дипломатским путем.

 • попуњени пријавни формулар;
 • биографија са мотивационим писмом на енглеском или српском језику (максимално једна страна (А4 формат));
 • оверена копија/е сведочанстава – дипломе и друга релевантна документа;
 • програм боравка (не дуже од једне странице (А4 формат));
 • 2 препоруке универзитетских професора биће узете у обзир као предност;
 • копију преписке са српском институцијом која је изразила спремност да вас прими, као и
 • лекарско уверење (не старије од 6 месеци) којим се потврђује да кандидат не болује од неке заразне болести (укључујући и HIV тест).

Министарство просвете задржава право да захтева додатну документацију, уколико за то има потребе.

Рок за достављање листе кандидата и њихове документације је 15. јули 2024. године.

Коначну одлуку о предложеним кандидатима доноси Комисија Министарства просвете Републике Србије.

 • Академска година у Републици Србији почиње 1. октобра текуће године и траје до 30. септембра наредне године. Пријаве пре и после наведеног датума ће аутоматски бити одбијене, тј. неће се узимати у разматрање.
 • Пре аплицирања, сви кандидати су у обавези да се благовремено упознају са условима уписа на жељени факултет (уписни рокови), као и о студијским програмима и другим детаљима.
 • Стипендија се може користити само у периоду реализације, не може се одлагати за наредну академску годину.
 • Стипендија није преносива на друго лице.
 • Студент има право на стипендију само уз физичку мобилност.
 • Министарство просвете Републике Србије задржава право да промени тражени рок за стипендију и/или уврсти било ког кандидата на курс и/или високошколску установу различиту од оних наведених у његовом/њеном обрасцу за стипендију, ако пријем на захтев подносиоца није изводљив.
Како на Летњи курс српског језика?

За време трајања програма Република Србија сноси трошкове:

 • курса српског језика
 • смештаја и исхране

Република Србија организује Летњи курс српског језика као страног за стране студенте – стипендисте у периоду од 08.07.2024. године до 26.07.2024. године.

 

Докумeнтација за пријављивање за летњи курс српског језика:

 • попуњени пријавни формулар;
 • биографија са мотивационим писмом на енглеском или српском језику (максимално једна страна (А4 формат));
 • 2 препоруке универзитетских професора биће узете у обзир као предност;
 • лекарско уверење (не старије од 6 месеци) којим се потврђује да кандидат не болује од неке заразне болести (укључујући и HIV тест).

Рок за достављање листе кандидата и њихове документације је 5. јун 2024. године.

Loading