ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ученичке задруге

Ученичке задруге важан су део образовно-васпитног рада у школама. Оне развијају потенцијал и радне навике ученика, развијају предузетничке компетенције и јачају мотивацију за производним и радним процесима, као и самопоуздање и свест о властитим интересовањима и могућностима.

Такође, један од задатака ученичког задругарства у нашим школама је  спознаја властитих способности и склоности ученика и опредељеност за будуће занимање.

Ученичка задруга омогућава да ученик своје слободно време проведе организовано, креативно и рекреативно, а при том занимљиво и корисно.

Учешће у раду ученичке задруге је добровољно. Ученик преузима обавезу рада у њој и постаје одговоран за њен рад и успех, односно неуспех. Заједнички, тимски, рад у ученичкој задрузи ученика, родитеља, наставника, као и спољних сарадника доприноси јачању сарадничких односа, решавању проблема и повећање припадности школи. Јача се васпитна улога школе.

Ученичке задруге остварују и економску добит, с тим да она није доминантна. Важно је да се кроз добро пословање реализују и добре васпитне вредности.

Активности којима се баве ученичке задруге су разноврсне. Велики број ученичких задруга бави се пољопривредном производњом, штампањем рекламног материјала, шивењем униформи и других производа који се користе у комерцијалне сврхе.

Искуство у школама у којима су основане ученичке задруге указује да је у овим установама смањено вршњачко насиље. Зато се ученичке задруге могу сматрати превентивном мером у борби против вршњачког насиља. 

Ученичке задруге често су партнери другим огранизацијама и установама, па тако у сарадњи са туристичким организацијама радe на изради сувенира и рекламног материјала у циљу промовисања краја. Ученичке задруге које се баве пољопривредном производњом веома су присутне на тржишту прехрамбених производа.

Подршка Министарства ученичким задругама

Током године 2020, 2021. и 2022. године Министарство је финансијски помогло ученичке задруге у основним и средњим школама са око 45.000.000 динара за набавку опреме, машина, средстава и материјала за рад.

Средства се на основу јавних позива додељују установама које су основале ученичке задруге.

0

УЧЕНИЧКИХ ЗАДРУГА У 2018. ГОДИНИ

0

УЧЕНИЧКИХ ЗАДРУГА У 2021. ГОДИНИ

0

МИЛИОНА ДИНАРА ПОДРШКЕ ЗА УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ ТОКОМ  2020-2022.

Loading