ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Студентска одмаралишта и културни центри

Важна обавештења

СТУДЕНТСКА ОДМАРАЛИШТА

Упоредо са унапређивањем услова за смештај и исхрану студентата, велика пажња је посвећена развијању свеобухватног пратећег система како би се водила брига о студентима и младима, о квалитету њиховог живота, школовања и могућностима за бављење спортом, културом и уметношћу, али и одмором, oпоравком и рекреацијом у специјализованим објектима.

Министарство на годишњем нивоу расписују јавни конкурс за пријем студената у Студентско одмаралиште „Београд“, са јединицама:

 • „Радојка Лакић“ на Авали;
 • „Ратко Митровић“ на Златибору;
 • „Палић“ на Палићу.

СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТРИ

У циљу стварања услова за богатији културно-уметнички живот младих, израз и реализују креативних идеја студената, веће видљивости и препознатљивости њиховог уметничког и друштвеног израза, Министарство финансира материјалне и програмске трошкове пет установа културе студентског стандарда:

 • Студентски културни центар Београд – СКЦ Београд
 • Дом културе „Студентски град“, Нови Београд
 • Студентски културни центар Ниш
 • Студентски културни центар Нови Сад
 • Студентски културни центар Крагујевац

Студентски културни центри су места богатог културног и друштвеног живота младих. Кроз своје програме и активности представљају публици савремене тенденције свих видова уметничког ставаралаштва, али и организују радионице и предавања, разговорe и дебате о актуелним и популарним научним и друштвеним темама. 

Како на одмор у студентско одмаралиште?

Право на пријем у Установу студентско одмаралиште „Београд“, са јединицама: “Радојка Лакић” на Авали, “Ратко Митровић” на Златибору и „Палић“ на Палићу (у даљем текстру: Студентско одмаралиште), за школску 2024/2025. годину, ради одмора и додатних активности, имају студенти – кандидати који испуњавају следеће услове:

 • Право на одмор и додатне активности у у студентском одмаралишту, сагласно Закону о ученичком и студентском стандарду, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије.
 • Право на одмор и додатне активности у одмаралишту, сагласно Закону, могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. овог члана, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.
 • Право на одмор и додатне активности у одмаралишту, сагласно Закону, могу да остваре и студенти страни држављани, у складу са међународним уговором и под условом реципроцитета. 

Средства за остваривање права студената на одмор и додатне активности обезбеђују се, сагласно Закону, у буџету Републике Србије за пун капацитет одмаралишта, с тим да се месечно умањују за износ остварен по основу учешћа студената у трошковима одмора и додатних активности.

Сви кандидати су дужни да, уз пријаву на Конкурс, поднесу следећу документацију:

 • уверење о положеним испитима у последњој школској години;
 • уверење о уписаном семестру одговарајуће године студија;
 • лекарско уверење (кандидати који конкуришу за пријем по основу опоравка).

Кандидати за пријем у Студентско одмаралиште подносе пријаву са потребном конкурсном документацијом.

Кандидати за пријем у Студентско одмаралиште подносе документацију здравствено потпорном удружењу студената одговарајућег универзитета.

Непотпуне, неблаговремене и од неовлашћеног лица поднете пријаве на оглас неће бити разматране.

Након пријема документације, утврдиће се редослед кандидата за пријем у Студентско одмаралиште.

Приликом утврђивања редоследа кандидата за пријем у Студентско одмаралиште предност ће имати кандидати из осетљиве друштвене групе, односно који имају вишу просечну оцену.

Одлуку о пријему у Студентско одмаралиште доноси комисија коју формира министар просвете.

На одлуку комисије студент има право да поднесе жалбу министру у року од осам дана од дана истицања одлуке.

Одмор студената у Студентском одмаралишту траје у сменама од 7 дана. Изузетно, за студенте који се примају ради опоравка на основу потврде студентске поликлинике смена траје 10 дана.

Конкурс за пријем у Студентско одмаралиште за школску 2024/2025. годину отворен је током целе школске године

Учесници Конкурса за ближе информације могу се обратити здравствено-потпорним удружењима студената одговарајућег универзитета, и то:

 • ЗПУ студената Београд

Тел: 011/2688-994;
         011/2681-724

Е-mail: zpu_bgd@yahoo.com 

 • ЗПУ студената Ниш

Тел: 018/523-120; 060-0229-703

Е-mail: zpu.ni@yahoo.com

 • ЗПУ студената Крагујевац

Тел: 034/343-410; 065-3277-929

Е-mail: zpuskg@gmail.com

 • ЗПУ студената Нови Сад

Тел: 021/6350-475
Е-mail: zpuns@eunet.rs

 • За Косовску Митровицу

Тел: 028/425-508
Е-mail: zpupr.km@gmail.com

 • За Нови Пазар

Тел: 020/318-130
Е-mail: zpudunp@gmail.com

Студенти семогу обратити и:

 • УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ „БЕОГРАД“

Адреса: Булевар патријарха Германа бр.201

Телефон: 011/3907-946

e-mail: studentsko.odmaraliste@usob.rs

Интернет презентација: www.usob.rs

 

 

3

СТУДЕНТСКА ОДМАРАЛИШТА

5

СТУДЕНТСКИХ КУЛТУРНИХ ЦЕНТАРА

Loading