ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Реформа гимназија

На иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја одржан је састанак са представницима Завода за унапређивање образовања и васпитања  и Заједнице гимназија Србије посвећен реформи гимназијског образовања. Том приликом формирана је радна група која ће у сарадњи са професорима и директорима гимназија дефинисати  потребе и правце развоја овог вида образовања.

Циљ планираних промена јесте унапређење квалитета наставе и васпитања у гимназијама као установама које негују опште образовање, чиме ће се допринети ефикасности студирања у високошколским установама. Будући рад гимназија ће бити стављен у савремену педагошку парадигму, која подразумева неговање међупредметних компетенција, већу изборност програма, савремене методе наставе и технологију рада. Један од очекиваних ефеката будућих промена је афирмација гимназија као установа које негују и унапређују културни идентитет средине у којој раде.

Радна група, којом руководи председник Заједнице гимназија Србије Радивоје Стојковић, послаће упитник наставницима и руководиоцима гимназија, кроз који ће се утврдити потребе, настојања и идеје у вези са реформом ових школа.

Loading