ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја за радна места – унапређивање предшколског васпитања и образовања, правне послове у Сектору за дигитализацију и руководилац школске управе Косовска Митровица

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8842/2021 од 28. септембра 2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

Радна места која се попуњавају:  

  1. Радно место за унапређивање предшколског васпитања и образовања, разврстано у звање саветник, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање, Одељење за послове предшколског и основног образовања и васпитања, Група за послове предшколског васпитања и образовања – 1 извршилац.
  2. Радно место за правне послове, разврстано у звање саветник, Сектор за дигитализацију у просвети и науци – 1 извршилац.
  3. Руководилац школске управе, разврстано у звање виши саветник, Одељењу за координацију рада школских управа, Школска управа Косовска Митровица – 1 извршилац.
Преузмите документа
Loading