ЋИРИЛИЦА | LATINICA

АНКЕТИРАЊЕ ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

За школску 2016/17. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је јединствени анкетни лист у поступку одабира изборних предмета, као и јединствену методологију на основу које се формира листа понуђених предмета за сваки разред и сваку школу.

У складу са прописима којима се уређују наставни план и програм за основну школу,  ученици ће на основу писаног изјашњавања родитеља, а у складу са прописима којима школа располаже и одлуком школе, поред обавезног изборног предмета (верска настава и грађанско васпитање)  изабрати још један од предвиђених изборних предмета.

Предмети су разврстани у две табеле. Прву табелу (табела А) чине предмети које школе могу да понуде на основу својих могућности, односно расположивости наставног кадра. Школа ће донети одлуку које од предмета из табеле А ће бити понуђени за сваки разред.

Другу табелу (табела Б) чине предмети чија реализација ће бити могућа и на нивоу више школа како би се омогућила доступност језика националне мањине са елементима националне културе свим ученицима у срединама где живе припадници појединих мањина. Избор који предмети из табеле Б ће бити понуђени доноси руководилац школске управе у договору са Министарством просвете, науке и технолошког развоја за сваку основну школу која се налази на територији школске управе (линк на Прилог).

АНКЕТИРАЊЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ УЧЕНИКА ЗА УЧЕЊЕ КРОЗ ФАКУЛТАТИВНУ НАСТАВУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ (Прилог)

Такође, у току школске 2016-17. године, Министарство просвете, науке  и технолошког развоја ће обезбедити да заинтересовани ученици у Републици Србији имају могућност да уче језике и културу националних мањина, кроз различите облике ваннаставних активности, односно факултативну наставу, зимске и летње школе, радионице или друге облике рада.


АНКЕТИРАЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

Прилог 4

Loading