ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Архива, Белорусија

На основу Споразума изимеђу Владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Белорусије о научној и техничкој сарадњи, потписаног 6. марта 1996. године, а на основу Протокола са Cедмог заседања Заједничке комисије за научно-техничку сарадњу које је одржано од 15-16. марта 2016.год. у Београду, Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује К О Н К У Р С за суфинансирање научно-техничке сарадње између Републике Србије и Републике Белорусије за период 2018 – 2019. године

Преузмите ТЕКСТ КОНКУРСА


На основу Споразума о научно-технолошкој сарадњи између Републике Србије и Републике Белорусије, у Београду је 15.-16. марта 2016. године одржано Седмо заседање Мешовите српско-белоруске комисије за научно-техничку сарадњу.

Делегацију Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије предводио  је миистар др Срђан Вербић, а белоруску делегацију Пјотр Балтрукович, први заменик председника Државног комитета  за науку и технологију Републике Белорусије.

Полазећи од потребе да се подржи научна и технолошка сарадња на бази паритета и реципрочног интереса, уз поштовање националних приоритета, у области развоја науке и технологије у обе земље усаглашен је и потписан Протокол са Седмог заседања Мешовите српско-белоруске комисије.

Мешовита комисија је констатовала да је на Јавни позив за суфинансирање заједничких научноистраживачких пројеката између Републике Србије и Републике Белорусије за 2016/2017. годину пријавиљено 9 пројекта коју су задовољили услове конкурса.

Након разматрања пристиглих предлога, те у складу с утврђеним приоритетима и правилима Јавног позива, укупно је за реализацију изабрано 5 пројеката у трајању од две године, почев од 1. априла 2016. Обе стране ће финансирати пројекте према сопственим моделима у националној валути,  неопходне за реализацију сарадње на одобреном пројекту.

Руководиоци усвојених пројеката биће обавештени писменим путем о динамици и начину финансирања.

 

Конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Белорусије за 2016-2017. , објављено 28. 12. 2015. године

На основу Споразума изимеђу Владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Белорусије о научној и техничкој сарадњи, потписаног 6. марта 1996. године, а на основу Протокола са Шестог заседања Заједничке комисије за научно-техничку сарадњу које је одржано од 10-11. марта 2014.год. у Минску,

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује

К О Н К У Р С

 за суфинансирање научно-техничке сарадње између

Републике Србије и Републике Белорусије за период 2016 – 2017. године

Предмет конкурса је суфинансирање узајамних посета  истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују  у оквиру пројектних активности програма  билатералне научно-техничке сарадње.Услови конкурса

На конкурс се пријављују истраживачи и групе истраживача који су запослени у научно-истраживачким организацијама,  који испуњавају услове у складу са Законом о научно-истраживачкој делатности.

Предност имају они предлози билатералних пројеката који се базирају на научно-истраживачким пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, или који се финансирају из међународних извора (на пр. Програм ЕУ „Хоризонт2020“ и програми других међународних и регионалних организација). Taкође, предност ће имати пројекти са активним учешћем „младих истраживача”(горња старосна граница подразумева 35. година старости навршених 01.01.2016., године).

Предлози морају бити поднети истовремено у обе земље, и то: пројектни предлози подносилаца из Републике Србије –  Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Републике Белорусије – Државном комитету за науку и технологију Републике Белорусије.

Пројекти који буду изабрани биће заједнички финансирани на основу националног законодавства обеју земаља.

Процедура пријављивања на конкурс

У Републици Србији, пријава пројекта на Конкурс се подноси на српском језику и садржи:

– испуњене, потписане и оверене пријавне формуларе, којима се утврђује опис пројекта, циљеви пројекта, методологија, ресурси и очекивани резултати пројекта
– кратке биографије руководиоца пројекта и чланова истраживачке групе српске стране, као и кратке биографије руководиоца пројекта и чланова белоруске истраживачке групе.

– у прилогу биографија треба доставити најважније публикације које се односе на тему истраживања пројекта у последњих 5 година.

Пријава предлога пројекта на конкурс подноси се до 29.01.2016.године:

  1. преко wеб сајта 
  2. лично на писарници или поштом на адресу:

Конкурс научно и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Белорусије

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

За Светлану Богдановић

Немањина 22-26

11000 Београд

и

  1. на електронску адресу: svetlana.bogdanovic@prosveta.gov.rs

 

Пројектну пријаву потребно је најпре on-line попунити у предвиђеном временском периоду.

Процедура пријаве пројекта је следећа:

  • најпре се треба улоговати на сајт http://147.91.185.20/bilateral/belarus/ ради добијања кoдa за on-line попуњавање пројектне пријаве
  • у периоду док је конкурс отоворен могуће је on-line, допуњавање и кориговање предлога пројекта
  • попуњена пројектна пријавa остаје на сајту
  • попуњену пројектну пријаву (*.pdf fajl) послати на горе наведену електронску адресу (тачка 3. Пријава предлога пројекта)
  • попуњену пројектну пријаву одштампати и послати на наведену адресу министарства. Предлози примљени након наведеног рока неће бити разматрани.

 Селекција пројектних предлога

 Коначну одлуку о пројектима који су одобрени за суфинансирање доноси Мешовити комитет за научну и технолошку сарадњу Републике Србије и Републике Белорусије. Одлука ће бити базирана на резултатима евалуације у свакој земљи. Kритеријуми за евалуацију пројеката у Републици Србији објављени су на web-страници Министарства https://prosveta.gov.rs/dokumenta-i-propisi/.

Носиоци селектованих пројеката дужни су да представницима Мешовите комисије за научно-техничку сарадњу поднесу извештаје након прве године истраживања, као и након завршетка пројекта.

Време извођења заједничких пројеката је две године.

Додатне информације:

Светлана Богдановић

Министарство пpосвете, науке и технолошког развоја

11000 Београд, Немањина 22 – 26

Тел/Факс: +381 11 3616 529


 

 

На основу Споразума о научно-технолошкој сарадњи између Републике Србије и Републике Белорусије, у Минску је 12. марта 2014. године одржано Шесго заседање Заједничке српско-белоруске комисије за научно-техничку сарадњу.

Делегацију Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије предводио је државни секретар, проф. др Алекасандар Гајић, а белоруску делегацију Леонид Демидов, први заменик председника Државног комитета  за науку и технологију Републике Белорусије.

Полазећи од потребе да се подржи научна и технолошка сарадња на бази паритета и реципрочног интереса, уз поштовање националних приоритета, у области развоја науке и технологије у обе земље усаглашен је и потписан Протокол са Шестог заседања Заједничке српско-белоруске комисије.

Заједничка комисија је констатовала да се на Јавни позив за суфинансирање заједничких научноистраживачких пројеката између Републике Србије и Републике Белорусије за 2014/2015. годину пријавило 12 пројекта коју су задовољили услове конкурса.

Након разматрања пристиглих предлога, те у складу с утврђеним приоритетима и правилима Јавног позива, укупно је за реализацију изабрано 8 пројеката у трајању од две године, почев од 1. априла 2014. до 31. марта 2016. године.

Обе стране ће финансирати пројекте према сопственим моделима у националној валути, тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље, а страна која прима покрива трошкове смештаја и локалног превоза, неопходне за реализацију сарадње на одобреном пројекту.

Руководиоци усвојених пројеката биће обавештени писменим путем о динамици и начину финансирања.

 

Loading