ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Архива, Француска

https://prosveta.gov.rs/7-zasedanju-srpsko-francuskog-mesovitog-komiteta/


КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНЕ И ТЕХНОЛОШКЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ У ОКВИРУ  Програма „ПАВЛЕ САВИЋ“ 2018-2019

Преузмите Конкурс
Преузмите Водич кроз добру праксу


1. Програм интегрисаних активности „ПАВЛЕ САВИЋ”

КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНЕ И ТЕХНОЛОШКЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ У ОКВИРУ
Програма „ПАВЛЕ САВИЋ“ 2016-2017

» Партнери

„Павле Савић“ је програм сарадње „Партнерство Hubert Curien“ (PHC) између Републике Србије и Републике Француске у области научних и техничких истраживања (ранији назив Програм интегрисаних активности „Павле Савић“). Носилац програма у Републици Србији је Министарство просвете науке и технолошког развоја. Носилац програма у Републици Француској је Министарство иностраних послова (МАЕ) и Министарство за високо образовање (МЕСР), а спроводи га агенција Campus France.

» Циљ програма

Циљ овог програма је да олакша и развија научну и техничку размену на високом нивоу у обе земље са посебним нагласком на успостављању нових партнерстава. Додатни циљ програма је да омогући активно учешће и мобилност младих истраживача, нарочито доктораната и пост-доктораната, објављивање заједнићких публикација и патената, као и развој већ постојеће сарадње и уклљчивање у програме финансиране од стране Европске уније.

» Услови конкурса

Пријаву могу поднети све научноистраживаче организације (НИО), високошколске установе, научни институти и предузећа који испуњавају услове у складу са Законом о научноистраживакој делатности („Службени гласник РС“, број 110/05).
Све научне области, рачунајући и хуманистичке и друштвене науке обухваћене су овим програмом. Са посебном пажњом ће се разматрати пројекти чија је тема повезана са оквирним програмом Европске уније за истраживање и иновације Хоризонт 2020.

Разматраће се само оне пријаве које су заједнички поднете надлежним установама од стране истраживачких тимова у обе земље. Српским истраживачима се препоручује да се увере да ли је њихов партнер правилно поднео исти предлог пројекта надлежној установи у Француској.

» Мреже билатералних пројеката

У циљу подстицања стварања европских истраживачких мрежа и доприноса изградњи Европског научноистраживачког простора, носиоци програма у Србији и Француској подсећају истраживаче да могу да аплицирају са пројектом у оквиру Програма Павле Савић са земљам са којима Француска има билатералне програме типа ПХЦ. Списак европских земаља са којима Француска има билатералне програме типа ПХЦ је: Немачка, Аустрија, Белгија, Кипар, Шпанија, Естонија, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Холандија, Пољска, Португалија, Уједињено Краљевство, Чешка Република, Словачка, Словенија.
Процедура евалуације и селекције предлога пројеката ће бити у складу са уобичајеним правилима у оквиру програма „Павле Савић“

» Селекција

Позиви за подношење пријава за овај програм отварају се сваке друге године. Надлежне установе двеју земаља се састају, наизменично у Србији и у Француској, да би размотриле мишљења и заједно одлучиле о подршци коју ће дати изабраним пројектима. Активно учешће и мобилност младих истраживача, нарочито доктораната и пост доктораната, један је од првих критеријума селекције.
Пројекти који су већ једном добили подршку у оквиру овог програма не могу поново подносити пријаву за продужење рока.
Екипе које су претхходних година учествовале у пројектима билатералне сарадње са Француском (пројекти Павле Савић) и биле финансиране од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру програма у претходном циклусу могу поново да конкуришу са новим пројектним идејама, али морају поднети извештај о постигнутим резултатима на претходним пројектима, са посебним освртом на број публикација, евентуалних патената, донктораната у оквиру ко-менторства, или на финансијску подршку од стране Европске уније.

» Трајање пројекта

Трајање пројекта је две године. Обнављање подршке за другу годину помоћи условљено је подношењем захтева који подноси руководилац пројекта, као и приказивање финансијског извештаја спроведених или планираних активности пре краја 2016. године. Тражени подаци у формату једне куцане стране А4 треба да буду упућени пре 30. септембра 2016. године Саветнику Министарсва просвете, науке и технолошког развоја као и аташеу за сарадњу Амбасаде Француске, чији подаци су наведени на крају овог документа. Уколико су постигнути значајни научни резултати у току првих месеци рада пројекта, треба их поментути у том извештају.

» Завршни извештај

Завршни извештај се подноси најкасније до три месеца после завршетка рада пројекта и треба га послати електронским путем Министарству просвете, науке и технолошког развоја као и аташеу за сарадњу Амбасаде Француске у Београду.

» Финансирање

Финансирање се искључиво односи на преузимање трошкова на име путовања између две земље и боравка истраживача ангажованих на заједничком пројекту. Сва друга финансијска средства која су потребна за извршавање заједничког пројекта морају бити обезбеђена из сопствених средстава лабораторија партнера или из других извора.

Финансирање које одобрава српска страна покрива искључиво плаћање трошкова боравка у Србији француских истраживача и путовања српских истраживача који одлазе у Француску.

Финансирање које одобрава француска страна: Финансијска средства се одобравају на годишњој основи за две наредне године. Она се морају строго утрошити између 1. јануара и 31. децембра у години о којој се ради и не могу се преносити на следећу радну годину. Средства која одобрава француска страна покривају искључиво плаћање трошкова боравка у Француској српских истраживача, као и трошкове пута француских истраживача који долазе у Србију:
– трошкови боравка у Француској 110 евра дневно
– трошкови пута за долазак у Србију: накнада стварних трошкова за путовање у оба правца између Француске и Србије и то до максималног износа од 500 евра.

» Права интелектуалне својине

Пажљиво прочитати документ у вези са добром праксом права интелектуалне својине. Подношење пријаве за овај програм подразумева прихватање ових правила од стране свих учесника у пројекту.

» Пријава предлога пројеката

Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују носиоцима Програма обе стране. Пројектни предлози из Републике Србије достављају се у задатим пријавним формуларима Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Пријава пројеката почиње 17.07.2015. године и трајаће до 12.10.2015. године до 15,00 часова.. Пријаве које поднесе само једна страна сматраће се административно некомплетним.

У Републици Србији, пријава пројекта на конкурс подноси се на српском и енглеском језику на следећи начин:

1. преко веб сајта
Пројектну пријаву потребно је најпре он-лине попунити у предвиђеном временском периоду.
Процедура пријаве пројекта је следећа:
– најпре се треба улоговати на сајт
– ради добијања код-а за on-line попуњавање пројектне пријаве
– у периоду док је конкурс отоворен могуће је, допуњавање и кориговање предлога пројекта
– попуњена пројектна пријаве остаје на сајту

2. попуњену пројектну пријаву послати на електронску адресу nada.milosevic@www.prosveta.gov.rs

3. попуњену пројектну пријаву одштампати и лично предати на писарници или послати са датумом на коверти до 12.10.2015. године на адресу министарства

Конкурс научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Француске
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
За Наду Милошевић
Немањина 22-26
11000 Београд

Ниједна пријава пристигла после крајњег рока неће се разматрати.
Препоручује се кандидатима да провере да ли је њихов француски партнер уредно поднео идентичан предлог пројекта код своје матичне администрације преко web сајта http://www.campusfrance.org/fr/phc%20

Крајњи рок за подношење пројектних пријава: 12. октобар 2015. до 15 часова.
Објављивање резултата: децембар 2015.
Почетак пројеката: 1. јануар 2016.

 

У оквиру Уговора о сарадњи којим је установљен Програм интегрисаних активности „Павле Савић”, односно „Партнерство Hubert Curien” (ПХЦ), потписаног у Београду 16. јуна 2003. године од стране Министарства иностраних послова Републике Француске и Министарства за науку технологију и развој Републике Србије (садашњи назив Министарство просвете, науке и технолошког развоја), пријављују се пројекти за финансирање за период од две године.


Суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Француске у оквиру Програма „Павле Савић“ за период 2014-2015


 

Програм „Павле Савић” 2014-2015

У оквиру Уговора о сарадњи којим је установљен Програм интегрисаних активности „Павле Савић”, односно „Партнерство HubertCurien” (PHC), потписаног у Београду 16. јуна 2003. године од стране Министарства иностраних послова Републике Француске и Министарства за науку технологију и развој Републике Србије (садашњи назив Министарство просвете, науке и технолошког развоја) одржано је Шесто заседање српско-француског Мешовитог комитета у Београду 16. децембра 2013. године. На састанку је извршен избор научних пројеката који су пријављени у оквиру шестог позива. Мешовити комитет је за период 2014-2015. годину установио листу од 17 пројеката према њиховом научном квалитету и приоритетима билатералне научне сарадње између две земље. Записник са Шестог заседања српско-француског мешовитог комитета и листу одобрених пројеката можете да погледате овде.

Контакт особа за додатне информације:
Нада Милошевић
Тел: +381(0)11 3616 529

Документ 1

Документ 2

 

Програм „Павле Савић” 2012-2013

У оквиру Уговора о сарадњи којим је установљен Програм интегрисаних активности „Павле Савић”, односно „Партнерство Hubert Curien” (ПХЦ), потписаног у Београду 16. јуна 2003. године од стране Министарства иностраних послова Републике Француске и Министарства за науку технологију и развој Републике Србије (садашњи назив Министарство просвете, науке и технолошког развоја) одржано је Пето заседање српско-француског Мешовитог комитета у Београду 29. фебруара 2012. године. На састанку је извршен избор научних пројеката који су пријављени у оквиру петог позива. Мешовити комитет је за период 2012-2013. годину установио листу од 17 пројеката према њиховом научном квалитету и приоритетима билатералне научне сарадње између две земље. Записник са Петог заседања српско-француског мешовитог комитета и листу одобрених пројеката можете да погледате овде.

Контакт особа за додатне информације:
Нада Милошевић
Тел: +381(0)11 3616 529

 

Програм „Павле Савић“ 2010-2011

У оквиру Уговора о сарадњи којим је установљен Програм интегрисаних активности „Павле Савић”, односно „Партнерство Хуберт Цуриен” (ПХЦ), потписаног у Београду 16. јуна 2003. године од стране Министарства иностраних послова Републике Француске и Министарства за науку технологију и развој Републике Србије (садашњи назив Министарство просвете, науке и технолошког развоја) одржано је Четврто заседање српско-француског Мешовитог комитета у Паризу 03. фебруара 2010. године. На састанку је извршен избор научних пројеката који су пријављени у оквиру четвртог позива. Мешовити комитет је за период 2010-2011. године установио листу од 14 пројеката према њиховом научном квалитету и приоритетима билатералне научне сарадње између две земље Листа одабраних пројеката се налази у табели 1.

Програм “Павле Савић” 2008-2009

У оквиру Уговора о сарадњи којим је установљен Програм интегрисаних активности „Павле Савић”, односно „Партнерство Хуберт Цуриен” (ПХЦ), потписаног у Београду 16. јуна 2003. године од стране Министарства иностраних послова Републике Француске и Министарства за науку технологију и развој Републике Србије (садашњи назив Министарство просвете, науке и технолошког развоја) одржано је у Београду 03. децембра 2007. године Треће заседање српско-француског Мешовитог комитета на коме је извршен избор научних пројеката који су пријављени у оквиру трећег позива. На трећем заседању српско-француског Мешовитог комитета одобрено је 12 пројеката за период 2008-2009. Листа одабраних пројеката (Табела 2)

Програм „Павле Савић“ 2006-2007

Друго заседање српско-француског Мешовитог комитета одржано је у Паризу 26. октобра 2005. год на коме је извршен избор научних пројеката који су пријављени у оквиру Програма интегрисаних активности „Павле Савић“. Мешовити комитет је одлучио да одабере 16 пројеката за период 2006-2007. годину. Табела 3

Програм „Павле Савић“ 2004-2005

У оквиру Уговора о сарадњи којим је установљен Програм интегрисаних активности „Павле Савић“ потписаног у Београду 16. јуна 2003. год. од стране Министарства иностраних послова Републике Француске и Министарства за науку технологију и развој Републике Србије (садашњи назив Министарство просвете, науке и технолошког развоја) одржано је у Београду 15. и 16. децембра 2003. год. Прво заседање српско-француског Мешовитог комитета на коме је одобрено за финансирање 18 пројеката за период 2004-2005. годину. Табела 4

2. Споразум између Министарства науке и заштите животне средине, Републике Србије и Националног центра за научна истраживања Републике Француске ЦНРС (Центре натионал де ла рецхерцхе сциентифиqуе)

Позив за ЦНРС 2013-2014
Формулар на српском језику
Конкурс

Одобрени пројекти ЦНРС 2013-2014

Између Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије (садашњи назив Министарство просвете, науке и технолошког развоја) и Националног центра за научна истраживања Републике Француске ЦНРС (Центре натионал де ла рецхерцхе сциентифиqуе) 25. октобра 2005. године у Паризу је потписан Споразум о научној сарадњи којим се дефинише сарадња између научно истраживачких тимова кроз рад на заједничким пројектима, размена информација и коришћење опреме као и размена истраживача у оквиру двогодишњих пројеката, уз давање првенства млађим истраживачима. Министарство порсвете, науке и технолошког развоја је јуна 2012. године је објавило Конкурс за пријављивање пројеката билатералне научне сарадње.

За период 2013-2014. годину одлучено је да се одобри финансирање 9 пројеката датих у табели.

 


Одобрени пројекти 2011-2012

Између Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије (садашњи назив Министарство просвете, науке и технолошког развоја) и Националног центра за научна истраживања Републике Француске ЦНРС (Центре натионал де ла рецхерцхе сциентифиqуе) 25. октобра 2005. године у Паризу је потписан Споразум о научној сарадњи којим се дефинише сарадња између научно истраживачких тимова кроз рад на заједничким пројектима, размена информација и коришћење опреме као и размена истраживача у оквиру двогодишњих пројеката, уз давање првенства млађим истраживачима. Министарство порсвете и науке јуна 2010. године је објавило Конкурс за пријављивање пројеката билатералне научне сарадње. За период 2011-2012. годину одлучено је да се одобри финансирање 7 пројеката Табела 5

 

Одобрени пројекти 2009-2010

На основу Споразума о научној техничкој сарадњи потписаног у Паризу 25. октобра 2005. године, Министарство је септембра 2008. године објавило Конкурс за пријављивање пројеката билатералне научне сарадње. На основу научне експертизе у Србији и Француској одлучено је да се одобри финансирање 12 пројеката за период 2009-2010. годину. Табела 6

Одобрени пројекти 2007-2008

На основу Споразума о научној техничкој сарадњи дана 3. маја 2006. године је објављен Конкурс за пријављивање пројеката билатералне научне сарадње. На основу научне експертизе у Србији и Француској на Првом заседању Мешовитог одбора за селекцију пројеката одлучено је да се за период 2007-2008. године одобри финансирање 13 пројеката. Табела 7

Loading