ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Квалитет стручног образовања приоритет у раду свих националних институција

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Агенцијом за квалификације организовало је у периоду од 22. до 29. марта три радионице на којима су представљени суштина Европског оквира за осигурање квалитета у стручном образовању и обучавању – EQAVET и улога Националне референтне тачке, чији је задатак повезивање свих релевантних институција задужених за питања квалитета стручног образовања, као и повезивањe са европском Мрежом националних референтних тачака.

Радован Живковић, руководилац Групе за средње стручно образовање и васпитање и координатор Националне референтне тачке за квалитет стручног образовања и обучавања у Србији, истакао је да ће сарадња у оквиру Националне референтне тачке у значајној мери олакшати сарадњу и међусобну комуникацију националних институција задужених за питања квалитета стручног образовања и обучавања, обезбедити међу њима правовремену размену информација и синергију, а истовремено бити и веза са партнерским институцијама у читавој Европи чиме ће се Србија учврстити на мапи земаља које негују стручно образовање највишег квалитета.

На радионицама су представљена и два документа – Анализа заједничког европског оквира осигурања квалитета стручног образовања и Компаративна анализа приступа одабраних европских земаља и Политике и праксе осигурања квалитета у средњем стручном образовању у Србији. Документи су израђени у оквиру Пројекта „Европско осигурање квалитета у стручном образовању и обучавању – националне референтне тачке“ од стране стручњака Центра за образовне политике. У склопу израде докумената „Политике и праксе осигурања квалитета у средњем стручном образовању у Србији“, спроведено је и емпиријско истраживање у коме је учествовало више од 70 средњих стручних школа.

На радионицама, које су организоване уз подршку Пројекта „Европско осигурање квалитета у стручном образовању и обучавању – националне референтне тачке“, учествовало је више од 100 представника из различитих инситуција, савета и стручних школа. У изради концепта радионица, њиховој организацији и уводном представљању активности Националне референтне тачке учествовали су Радован Живковић, руководилац групе за средње стручно образовање и васпитање и контакт особа Националне референтне тачке Србијеи и представници Агенције за квалификације Татијана Глишић Милутиновић, руководилац Центра за развој квалификација и подршку секторским већима НОКС-а и Милица Јелић Мариоков, координатор за међународну сарадњу. Представљање докумената у име Центра за образовне политике било је поверено Милици Тодоровић.

Србија је постала члан Мреже Националних референтних тачака за квалитет стручног образовања и обучавања пре две године уз подршку ЕРАЗМУС + пројекта.

Loading