ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству просвете

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-11462/2023-1 од 28. новембра 2023. године, Министарство просвете оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству просвете.

Радно место које се попуњава: Радно место за послове припреме пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ ЕУ у области образовања, у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције

Преузмите документа
Loading