ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Бесплатни уџбеници за треће и свако наредно дете

Tреће дете у породици имаће убудуће право на бесплатне уџбенике, без обзира на материјални статус породице. Иста погодност важиће и за свако наредно дете, а као и претходних година – бесплатне уџбенике добиће и сви ученици из породица које примају социјалну помоћ, ђаци са сметњама у развоју или инвалидитетом.

Проширена листа деце којима ће држава обезбедити књиге примениће се на наредну школску годину. Министарство просвете определило је 500 милиона динара за набавку бесплатних уџбеника, а њихов план требало би ускоро да усвоји Влада Србије.

-Ученици млађих разреда основне школе добиће уџбеничке комплете за математику, српски или матерњи језик, свет око нас, природу и друштво и страни језик. У старијим разредима предвиђени су уџбенички комплети за математику, српски или матерњи, први страни језик, географију, историју, хемију, физику и биологију.

Прошле године бесплатне уџбенике добило је око 126.000 ученика, а сада се очекује знатно већи број јер ће свако дете које је рођено као треће, четврто или свако наредно у породици, без обзира на материјални статус, добити књиге.

Када Влада Србије усвоји план набавке бесплатних уџбеника, Министарство просвете расписаће јавне позиве за издаваче. Школе су саме већ изабрале литературу која се користи на часу, а одабрана издања су већ у Каталогу уџбеника који важи од 2017/17. до 2018/19. године. Како школе треба исте наслове да користе ове три године, ученици ће моћи и да наследе уџбенике од претходне генерације.

Loading