ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Члан 13. Предлога правилника о категоризацији и рангирању научних часописа

Помоћник министар за науку у Министарству просвете, науке и технолошког развоја др Никола Танић, проф. др Иван Ковачевић са Филозофског факултета Универзитета у Београду и доц. др Весна Милетић са Стоматолошког факултета Универзитета у Београду и чланица покрета Спасимо науку, учествовали су у среду, 02. марта 2016. године на скупу „Друштвено-хуманистичке науке у Србији – између „американизације“ и борбе за квалитет“ који је одржан на Правном факултету Универзитета у Београду.

Помоћник министра Танић је на скупу нагласио да правилник о категоризацији и рангирању научних часописа до сада није постојао и да је његово доношење прави начин да се проблематика вредновања науке у Србији уреди, сложивши се са изнетим наводима да је у питању процес током којег ниједно научно поље не сме бити дискриминисано. Он је позвао научнике из друштвено-хуманистичких наука да израде листе квалитетних научних часописа који се не налазе на SSCI, SHCI и Scimago листи, по узору на добру праксу и пример Међународног комитета слависта, који је критеријуме квалитета и категоризацију и рангирање часописа већ извршио.

Наиме, Танић је присутнима предочио могућности које пружа члан 13. Предлога правилника о категоризацији и рангирању научних часописа, а који се односи на научне часописе иностраних издавача који нису реферисани у индексним базама (WOS и SciImago). Примена овог члана ће подразумевати да за све научне дисциплине које нису заступљене у предложеним индексним базама могу да се формирају релевантне листе најквалитетнијих часописа који би били категоризовани и рангирани. Листе предлажу експерти у датој научној дисциплини (домаћи или међународна друштва, комисије (пример славистике)) и дају критеријуме по којима су часописи изабрани, као и критеријуме за њихово категорисање и рангирање. Одговарајући Матични научни одбор разматра предлог и даје мишљење, а Комисија за категоризацију и рангирање часописа, предвиђена овим правилником, даје коначни образложени предлог Министарству.

Скупу на Правном факултету Универзитета у Београду присуствовали су представници начиних института и универзитета, не само из поља друштвено – хуманистичких наука, а одговарајући на питања учесника помоћник министра Танић је појаснио и да се правилник по усвајању не може примењивати ретроактивно.

Loading