ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Данас почиње национално испитивање образовних постигнућа

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја реализује пројекат под називом Национална испитивања – вредновање исхода учења за ученике 7. разреда основне школе и ученике 3. разреда средње школе.

На репрезентативном узорку основних (146) и средњих школа (135), на основу тестова знања процениће се степен развијености предметних компетенција за три општеобразовна предмета – математику, физику и историју. Ученици ће у основним школама тестове решавати 8. маја, а у средњим 15. маја. Осим тестова знања, у овом испитивању ће бити примењени и анонимни упитници за ученике и наставнике да би се обезбедили подаци о томе колико и на који начин се учи у школи и који фактори утичу на образовна постигнућа ученика.

На системском нивоу национална испитивања се користе за праћење ефеката  образовног система и планирање образовне политике. Последње национално испитивање реализовано је у Републици Србији 2004. године, када су тестирањем били обухваћени ученици 4. разреда основне школе.

Loading