ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Инклузивност предшколског васпитања и образовања у Србији – стање, препреке, потребе, добре праксе и правци развоја

Група за социјалну инклузију Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију организовала је фокус групу на тему „Деца из осетљивих група у предшколској устaнови – укљученост, добробит и напредовање”.
Фокус група је планирана у склопу реализације истраживања „Инклузивност предшколског васпитања и образовања у Србији – стање, препреке, потребе, добре праксе и правци развоја”. Истраживање је спроведено у оквиру пројекта „Вртићи без граница 2 – квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање у Србији“, који реализују УНИЦЕФ, Центар за интерактивну педагогију, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, предшколске установе и Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду.
Један од продуката истраживања су и студије случаја о појединачној деци узраста од 3 до 5.5 година која имају потребу за додатном подршком, а која су укључена у предшколско васпитање и образовање.
Циљ организовања фокус групе је да се кроз анализу студија случаја сагледа квалитет инклузивног образовања на нивоу васпитних група коју деца обухваћена истраживањем похађају. Поред анализе идентификоване су и квалитетне праксе укључивања и подршке развоју и напредовању деце.
Продукти фокус групе биће саставни део приручника који је у плану да се изради у сарадњи са УНИЦЕФ-ом ради подизања квалитета рада предшколских установа и квалитета васпитања и образовања све деце.

Loading