ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Делегација Министарства известила је Европску комисију о областима образовања, истраживања и иновација

Делегација Министарства просвете, науке и технолошког развоја коју је предводила државна секретарка проф. др Маријана Дукић Мијатовић известила је  Европску комисију о оствареном напретку у протеклих годину дана у испуњавању обавеза проистеклих из Споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Републике Србије у областима образовања и обука и истраживања и иновација.

На састанку, који је одржан путем видео линка, наглашено је да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја у претходном периоду документима јавних политика утврдило стратешке правце развоја области образовања, науке и иновација, као и да је реализација предвиђених активности у току.

Акционим плановима предвидели смо мере и активности и идентификовали одговорне институције. Такође, утврдили смо начин праћења постигнутих резултата и квалитетног извештавања, као и благовремене ревизије циљева и идентификованих мера, због бољег планирања у будућности“, рекла је државна секретарка.

Представници Министарства истакли су мере и активности које се односе на већи обухват ромске и друге деце из осетљивих група предшколским васпитањем и образовањем.

Кроз Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ изградњом нових вртића, адаптацијом, пренаменом и опремањем постојећих објеката и формирање нових флексибилних група деце предшколског узраста, обезбеђена су места за скоро 4000 деце широм Србије која до сада нису имала приступ услугама предшколског васпитања и образовања, истакнуто је на састанку.

У области истраживања и иновација, представљене су активности Националног савета за научни и технолошки развој, мере подршке иновационој политици као и учешће институција Републике Србије у Европским конзорцијумума истраживачких инфраструктура.

Представници Европске комисије поздравили остварене резултате и истакли даљу подршку у правцу пуне усклађености националног законодавства сa европским прописима и стандардима у овим областима.

Loading