ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Делегација Републике Србије у Бриселу представила стање у области науке

У оквиру преговора Републике Србије са Европском унијом, 1. децембра 2014. године у Бриселу је одржан састанак билатералног скрининга за Поглавље 25 „Наука и истраживање“.

Делегацију Републике Србије предводио је проф. др Виктор Недовић, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја и председник Преговарачке групе за науку и истраживање. Делегација Републике Србије током састанка у Бриселу представила је целокупно стање у области науке у Србији.

Представници Србије Европској комисији указали су на спремност Србије и планове за усвајање и примену европских правних тековина у области науке (законодавни и институционални оквир; међународна сарадња у области истраживања и иновација; иновациона унија; Европски истраживачки простор – извештај о напретку; Европски истраживачки простор – механизми управљања; улагања у истраживање, развој и иновације; заштита интелектуалне својине; истраживачка инфраструктура; мобилност истраживача; наука у друштву; етичка питања;

једнакост полова; биоекономија; координација истраживања у области пољопривреде; истраживања везана за угаљ и челик).

Након састанка, а на основу излагања чланова делегације, Комисија ће израдити извештај о релевантним закључцима скрининга који ће бити пренет државама чланицама Европске уније.

Делегацију Републике Србије, поред проф. др Виктора Недовића, чинили су и проф. др Тања Мишчевић, шеф преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије ЕУ, проф. др Бранко Бугарски и др Никола Танић, помоћници министра у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, проф. др Милош Бањац, помоћник министра у Министарству рударства и енергетике, проф. др Вера Дондур, председница Националног савета за науку и технолошки развој, Александра Дрецун, директорка Центра за промоцију науке, Мирјана Јелић, помоћница директора Завода за интелектуалну својину, Марко Атанасовски, в.д. директора Фонда за иновациону делатност, проф. др Мирослав Трајановић, представник РС у Програмским комитетима Хоризонт 2020 програма, Универзитет у Нишу, др Јасна Мастиловић, научни саветник Института за прехрамбене технологије у Новом Саду, Жељка Дукић, саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Тијана Кнежевић, саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Марија Величковић, саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Драган Сатарић, саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Бојана Новаковић, стручни саветник за правне послове, Фонд за иновациону делатност, Јелена Стојановић, саветник у Одсеку за економска и социјална питања у Канцеларији за европске интеграције, и Јелена Животић, млађи саветник у Одсеку за економска и социјална питања у Канцеларији за европске интеграције.

Након састанка, а на основу излагања чланова делегације, Комисија ће израдити извештај о релевантним закључцима скрининга који ће бити пренет државама чланицама Европске уније.

Током преговора о придруживању земље ЕУ за свако поглавље одржавају се прво експланаторни скрининзи, на којима се Србији представљају правне тековине, стандарди и захтеви Уније, а потом и билатерални скрининзи на којима Србија представља степен усклађености са ЕУ. Билатерални скрининг током преговора подразумева потпун преглед стања у некој области.

Loading