ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Директор школе ,,Милоје Закић“ у Куршумлији разрешен дужности

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић на основу ванредног инспецијског надзора у ОШ ,,Милоје Закић“ у Куршумлији разрешио је директора Радицу Јовић.

На основу чињеница утврђено је да су квалификоване повреде закона као последица пропуштања директора да предузме радње и мере из своје надлежности. Утврђено је да директор школе није спроводио мере за безбедност и заштиту деце и ученика и није предузимао благовремено одговарајуће мере у случајевима повреде забрана из члана 110-113. Закона.

Ванредним инспекцијским надзором утврђено је да је у преподневној смени за време великог одмора ученик првог разреда гурнут од стране ученика у корито чесме које се налази у дворишту школе и био мокар. Нико од представника школе није обавестио надлежну Школску управу у року од 24 сата о догађају.

          Насиље и злостављање директор установе је у обавези да подносе пријаву надлежним органима, организацијама и службама и обавести Министарство, односно надлежну школску управу, у року од 24 сата.Ако се сумња да насилни догађај може да има елементе кривичног дела или прекршаја, директор обавештава родитеље и подноси кривичну пријаву надлежном тужилаштву, односно захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду.

Прикривање вршњачког насиља од стране запослених у било којој установи није дозвољено, а одговорна лица морају да сносе последице, истиче министар Младен Шарчевић.

Loading