ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Директори образовних установа полагаће у понедељак, 19. новембра први пут испит за стицање лиценце

Директори пет образовних установа који су након обука стекли право да полажу испит за лиценце полагаће пред комисијом у понедељак, 19. новембра 2018. године.

Лиценцирања представља један од  механизама за осигурање квалитета и селекцију избора директора, а услов за полагање испита за лиценцу до сада су стекла 362 директора школа и предшколских установа, што је око 20 одсто укупног броја директора.

На испиту се, у првом делу, оцењује квалитет истраживачког рада у коме кандидат приказује резултате примењеног истраживања и препорука за унапређивање образовно-васпитне праксе.

У другом делу комисија, процењује степен остварености стандарда компетенција за директора, а у трећем кандидат представља и образлаже портфолио директора, који садржи доказе о остварености стандарда.

Један од услов за обављање дужности директора је обука и положен испит за директора установе.  Са положеним испитом за директора стиче се дозвола за рад директора (лиценца).  Испит за директора полаже су у року од две године од ступања на дужност (ступања на снагу ЗОСОВ-а).
Очекује се да до краја 2021. године сви именовани директори установа стекну лиценцу за директора.

Обавеза лиценцирања директора уведена је системским законом 2003. године, али до сада није реализована.  Стандарди компетенција директора донети су 2013. године, али су до уређивања лиценцирања били „мртво слово на папиру“.

Ове године усвојен је Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установe образовања и васпитања.

Loading