ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ђукић Дејановић честитала 63 година рада Факултету инжењерских наука у Крагујевцу

Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић честитала је 63 године рада Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

Она је на свечаној академији истакла да је ова високошколска установа уз стaлнo инoвирaњe нaстaвних сaдржaja, примeном сaврeмeних мeтoдa и тeхникa eдукaциje, као и крoз истрaживaчки прoцeс oбрaзовала млaдe и квaлитeтнe стручњaкe у oблaсти мaшинских и инжењерских нaукa.

Одговарајући на потребе у тој области у Крагујевцу, факултет је увео нови студијски програм Аутомобилско инжењерство, као и нове програме у складу са савременим потребама међу којима су процес дигитализације и заштита животне средине“, рекла је она.

Додала је да овај факултет заједно са Војном академијом из Београда реализује студијски програма Војноиндустријско инжењерство.

На нама је да заједно подржавамо рад стручњака са врхунским теоријским и интердисциплинарним знањима, али и практичним компетенцијама из различитих области које се изучавају на вашем факултету“, рекла је Ђукић Дејановић.

Додала је да је развој образовне делатности био  праћен и развојем научноистраживачке делатности, што доказује да данас Факултет има више од 25 центара који се баве научном, истраживачком, развојном, иновационом, стручном, образовном и издавачком делатношћу.

Loading