ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ђукић Дејановић: Изменама закона јачамо васпитну функцију школе

Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић изјавила је данас да ће сетом просветних закона које је на данашњој седници усвојила Влада Србије систем образовања бити у значајној мери унапређен, посебно када је реч о превенцији и реаговању на насиље у установама образовања.

Изменама и допунама основног и посебних закона у области образовања јачамо васпитну функцију школа и омогућавамо реализацију утврђеног сета мера ради боље превенције и ефикаснијег реаговања и поступања у случајевима насиља у школама“, рекла је министарка Ђукић Дејановић.

Министарка је нагласила да је циљ ових измена повећање одговорности свих актера у школском животу, али и проширење лепезе могућности када је васпитни рад у питању.

Наш циљ је да образовни систем унапредимо у смеру који ће омогућити да сви заједно утичемо на превенцију и смањење насиља међу младима“, рекла је она.

Предложене измене закона омогућиће, између осталог, да од другог разреда основне школе оцена из владања ученика уђе у просек оцена на полугодишту и крају године, могућност удаљавања ученика са наставе у трајању од минимум пет дана у случају теже повреде обавеза ученика. Новине доносе и могућност појачаног васпитног рада са ученицима који чине насиље или испољавају проблематично понашање и ван простора школе, могућност друштвено-корисног рада и ангажовања ученика у оквиру појачаног васпитног рада, скраћене рокове за покретање и вођење дисциплинског поступка у случајевима теже повреде обавеза ученика и одлагање исписивања ученика средње школе док се води дисциплински поступак, као и обавезу интензивније сарадње и комуникације свих установа које се баве заштитом од насиља (школе, МУП, Центри за социјални рад, локалне заједнице).

Законским решењима које је усвојила Влада Србије предвиђено је и смањење броја ученика у одељењу од следеће школске године на максимално 28 ђака.

Једна од измена и допуна закона предвиђа да се рок за почетак спровођења државне матуре помера за школску 2025/2026. годину.

Влада Србија усвојила је данас Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, Предлог закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о уџбеницима, којим се омогућава увођење националне читанке и утврђује начин припреме и одобравања овог наставног средства.

Фото: ТАНЈУГ

Loading