ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Додатна средства за Угоститељско-туристичку школу у Београду

Додатна средства за Угоститељско-туристичку школу у Београду од 15. марта до 30. октобра 2020. године обезбеђују се закључком Владе Србије. У четвртак, 15. октобра донет је нови закључак Владе Србије који се односи на ту установу а којим је омогућено да се радницима који су запослени на неодређено време у оквиру проширене делатности исплати плата.

Угоститељско-туристичка школа у Београду има одређен број запослених који су ангажовани за основну делатност, док су остали ангажовани за проширену делатност. Наиме, више од 60 запослених у школи су радници који нису ангажовани у систему образовања већ су запослени на неодређено време у оквиру проширене делатности и у складу са законским и подзаконским актима њихово финансирање није могуће на терет буџета.

У Србији постоје и друге сличне образовне установе које су за разлику од ове успеле из сопствених средстава да обезбеде средства до краја године.

У овој као и у осталим школама због епидемије вируса Ковид 19 и ванредног стања у Србији практична настава није могла да се спроводи док се настава  одвијала онлајн. У претходна четири месеца ( јуну, јулу, августу и септембру) када су поново почели да раде и угоститељски објекти, укључујући и хотел „Палас“  Угоститељско туристичка школа је поново почела да стиче сопствене приходе. Министарство је тражило да има увид у те сопствене приходе из којих је требало да се обезбеде плате за раднике који нису у систему образовања.

Осим тога, школа мора да пређе на дуалне моделе спровођења наставе и да праксу остварује у другим објектима. Тренутно школа за ученичку праксу на располагању има хотел „Палас“, а самим тим и има најбоље услове за остваривање сопствених прихода. С друге стране,  пракса се може остваривати и по дуалним моделима, а школа уместо да пређе на такав модел лоше послује.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Влада Србије су  у претходних седам месеци помагали овој школи, односно Закључком Владе Србије омогућено је да се радницима који су запослени на неодређено време у оквиру проширене делатности исплати плата. С друге стране, Министарство просвете, науке и технолошког развоја сваког 6. и 21. у месецу исплаћују своје обавезе према школи. Најава протеста испред школе је покушај скретања пажње, који је потпуно непримерен.

Loading