ЋИРИЛИЦА | LATINICA

За студентске пројекте 5. 600 000 динара

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић je данас доделио 42 уговора о дотацијама студентским организација, академским културно-уметничким друштвима, универзитетским спортским савезима као и здравственим потпорним удружењима за реализацију програма или делова програма од општег интереса за студенте у 2017 години, по расписаном јавном конкурсу.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је за дотације учесницима конкурса укупно издвојило 5 600 000 динара .

«Ценимо ваш рад и надамо се да ћемо у наредном периоду осим онога што држава може да издвоји наћи и допунске начине финансирања са жељом да ваши пројекти заживе и буду од користи свима , рекао је Шарчевић

Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења,  уређени су критеријуми, услови, обим, начин, поступак доделе, као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења.  Листе вредновања и рангирања пријављених програма којима се додељују средства биће објављене на званичној интернет страници .

Loading