ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Друга допуна Каталога уџбеника на језицима националних мањина за школску 2020/21. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је и другу допуну Каталога уџбеника на језицима националних мањина за школску 2020/21. годину, на линку https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2020/08/DRUGA-DOPUNA-KATALOGA-NA-JNM-2020-21.pdf

Ученицима који целокупну наставу похађају на једном од осам језика националне мањине (албанском, босанском, бугарском, мађарском, русинском, румунском, словачком и хрватском језику), као и ученицима који наставу прате на српском језику а припадници су националних мањина и похађају изборни предмет/програм Матерњи језик/говор са елементима националне културе, на располагању је  укупно 1116 уџбеничких јединица, од којих је 309  објављено по реформисаним програмима наставе и учења.

Обезбеђивање уџбеника на језицима националних мањина је значајна подршка која доприноси већем квалитету и доступности образовања на матерњем језику, а резултат је заједничког напора Министарства и партнера:  Завода за унапређивање образовања и васпитања, Покрајинског секретаријата за образовање, управу, националне мањине – националне заједнице, Педагошког завода Војводине и националних савета националних мањина.

Раније објављени Каталог уџбеника на језицима националних мањина за предшколску установу, основну и средњу школу за школску 2020/21. годину доступан је на линку https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/KATALOG-UD%C5%BDBENIKA-NA-JEZICIMA-NACIONALNIH-MANJINA-2020-21.pdf, а допуне каталога уџбеника на језицима националних мањина за школску 2020/21. годину, на линку https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2020/07/DOPUNA-KATALOGA-UD%C5%BDBENIKA-NA-JNM-2020-21-1.pdf.

Loading