ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Други јавни позив за суфинансирање издавања монографија у 2022. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као надлежно за научноистраживачку делатност у 2022. години суфинансира издавање монографија у Републици Србији, које имају ISBN број (међународни стандардни број) у оквиру каталошког записа CIP који израђује Народна библиотека Србије, односно  Матица српска, а које су по правилу несеријске или научне публикације које се издају у одређеном броју томова, које научним методолошким поступком обрађују одређену издвојену тему из једне научне области.

Критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавама, обрасци захтева и остале информације од значаја за спровођење овог јавног позива можете преузети у наставку.

Рок за подношење пријава по овом позиву је до 29. јун 2022. године.

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице рeпубличких органа или путем препоручене поште на адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

11000 Београд, Немањина 22-26

са назнаком

„Пријава на други јавни позив за суфинансирање издавања монографија”

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРЕУЗМИТЕ:

 

Loading