ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Други јавни позив за суфинансирање монографија у Републици Србији

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као надлежно за научноистраживачку делатност, у 2021. години суфинансира издавање монографија у Републици Србији, које имају ISBN број (међународни стандардни број) у оквиру каталошког записа CIP који израђује Народна библиотека Србије, односно  Матица српска, а које су по правилу несеријске или научне публикације које се издају у одређеном броју томова, које научним методолошким поступком обрађују одређену издвојену тему из једне научне области.

Рок за подношење пријава по овом позиву је до 3.7.2021. године.

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице рeпубличких органа или путем препоручене поште на адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Немањина 22-26

11000 Београд

са назнаком

Пријава на други јавни позив за суфинансирање издавања монографија”

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading