ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Друго пилотирање државне матуре од 5. до 8. априла у више од 500 школа

Сви ученици четвртих разреда средњих школа од 5. до 8. априла учествоваће у другом пилотирању државне матуре. Тестирање ће бити организовано у више од 500 образовних установа – гимназија, средњих стручних и уметничких школа, а тестове ће полагати и ученици који се тренутно налазе у Истраживачкој станици Петница. Тестови ће имати до 40 задатака, а време за израду теста биће 180 минута. У пилотирању учествују и ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, уз прилагођавање услова полагања испита.  Циљ пилотирања је провера квалитета испитних задатака и тестова, као и процедура прописаних за организацију испита.

Прва генерација ученика четвртих разреда средњих школа  полагаће државну матуру  2024. године. Помоћник министра за средње образовање, Милош Благојевић рекао је да је организација и спровођење државне матуре озбиљан и захтеван подухват.

То је испит и за ученике и за систем. Од припреме задатака и тестова, преко пријава ученика и штампања материјала, до дистрибуције материјала и организације рада у школама – у овај процес је укључен сваки сегмент система. Очекујемо да кроз пилотирање уочимо одређене недостатке како би у наредном периоду све могли да исправимо, зато и имамо овај пилот, а планиране су још и две пробе државне матуре, рекао је Благојевић.

Према његовим речима за потребе пилотирања штампано је више од 150 хиљада тестова који су претходних дана достављени на 28 пунктова на којима су их преузимали директори школа.

У пилотирању ће учествовати око 52.000 ученика, међу којима је и око 2.000 ученика који ће тестове полагати на једном од осам језика националних мањина.

Ученици ће полагати највише три испита. Обавезни су српски, односно матерњи језик и математика, изузев за оне ученике који су математику учили само у првој и другој години.

Сви гимназијалци полагаће и трећи предмет који су изабрали са Листе општеобразовних предмета, док ће ученици стручних школа, уколико се школују за неки од 62 образовна профила који су укључени у ово пилотирање, као трећи испит полагати стручно-теоријски тест.

Иако  ово пилотирање нема за циљ проверу знања ученика,  Министарство просвете, науке и технолошког развоја, упутило је  препоруку школама, да наставници могу ученицима који остваре добре резултате на тесту да упишу оцену у дневник. Лоши резултати неће се евидентирати.

Мартин Клауке, шеф сектора за управљање пројектима Делегације ЕУ рекао је да Европска унија пружа подршку  Министарству за увођење државне матуре у средње образовање са више од 4 милиона евра.

Ова реформа заживела је у земљама Европске уније, као добра пракса која води квалитетнијем и праведнијем систему образовања. Поред објективнијег вредновања знања и компетенција ученика, овом реформом ствара се и равноправнији приступ високом образовању за младе људе. Верујем да ће се ова реформа вишеструко исплатити јер даје повратну информацију доносиоцима одлука о постигнућима ученика и квалитету система образовања. Желим много успеха ученицима и наставницима на овом пилотирању, навео је он.

Од 2003. године, у сектор просвете ЕУ је уложила више од 100 милиона евра – од унапређења предшколског васпитања и образовања, преко реформе средњег стручног образовања, образовања одраслих, реновирања и опремања високошколских установа, реформе државне матуре до инклузије Рома.

 

Loading