ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Дуплирати број ИТ стручњака

У оквиру припрема за реализацију Акционог плана министарског тима Владе Републике Србије за подстицај развоја ИТ сектора помоћник министра за развој и високо образовање Весна Мандић разговарала је са деканима 15 техничких факултета. Претходно се Министарство просвете, науке и технолошког развоја обратило факултетима који образују ИТ стручњаке како би размотрили могућност повећања броја студената на тим студијским програмима. На састанку je дискутовано о  главним препрекама које се односе на наставни кадар, ограничења у запошљавању и расположивим просторним капацитетима, неопходним за проширење дозволе за рад и предстојеће акредитације.

Министарски тим Владе Републике Србије за подстицај развоја ИТ сектора  припремио је Акциони план за наредних 5 година. Министарство просвете, науке и технолошког развоја  један је од партнера у имплементацији Aкционог плана, пре свега у повећању броја ИТ стручњака кроз процесе формалног и неформалног образовања и јачања људских ресурса.

У овом тренутку Србији недостаје чак 15.000 ИТ стручњака. Зато је један од циљева је дуплирање броја образованих стручњака за ИТ са садашњих 1.500 на 3.000 годишње са  факултетским, основним или мастер, квалификацијама.

Влада Републике Србије ће у 2017. години  издвојити око 9 милиона евра за три стратешке мере. Прва мера је покретање истраживачког фонда за професоре и сараднике на факултетима за развој студијских програма ИТ, али за њихову реализацију на концепту дуалног образовања. Стручњаци из ИТ индустрије укључиће се у наставни процес, пре свега у циљу преноса стручних знања и вештина студентима, као и подршку у реализацији стручне праксе. То се пре свега односи на свршене студенте техничких факултета који раде у предузећима и који желе да се ангажују као сарадници у настави и предавачи на својим матичним факултетима. За ову меру је опредељено 900 000 евра у 2017. години.

Друга стратешка мера је подршка повећању уписних квота на овим факултетима и помоћ при акредитацији уз обезбеђење фонда од 400 000 евра.

И на крају, трећа мера се односи на унапређење инфраструктуре за државне факултете кроз улагање од 8 милиона евра у 2017. години за привођење намени две касарне у Новом Саду и Нишу за факултете у тим универзитетским центрима. Такође, интензивно се ради на изналажењу слободних просторних капацитета који ће бити додељени факултетима у Београду, Крагујевцу и Чачку.

Планови ИТ савета су да појача предузетништво и да помогне фирмама да постигну већи извоз својих услуга, са садашњих 410 милиона евра на а 1,5 милијарди евра годишње. Један од начина да се то оствари је повећање капацитета образовних институција, како би више кадрова било на тржишту. У овом тренутку Србији је потребно око 15 хиљада ИТ стручњака.

Loading