ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Два образовна закона пред посланицима

У Нардоној скупштини Републике Србије почела је расправа о Предлогу закона о основама система образовања и васпитања и Предлогу закона о високом образовању. Предложене законе посланицима је представио министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић.

Говорећи о Предлогу закона о основама система образовања и васпитања министар Шарчевић је рекао да су нова законска решења темељ квалитетном образовању, да се образовање усклади са развојем друштва. Предлогом је предвиђено повећање одговорности, ефикасности, али и економичности свих који учествују у образовном систему.

Министар је рекао да се предлогом закона проширује аутономија наставника, васпитача, стручних сарадника уз дефинисање одговорности, као и да је предвиђено веће укључивање родитеља у рад школе, али да су предвиђене и васпитно-диспциплинске мере, друштвено користан и хуманитарни рад.

Он је подсетио да је реч о системском закону који је дефинисао кључне компентенције за целоживотно учење, као и вредновање рада запослених у просвети.

Предлогом је предвиђено и увођење поступности приликом одузимања лиценце наставницима, као и високе компентенције у избору директора, чије именовање ће на крају министар да верификује.

До сада је то било да само министар потпише избор директора. Дефинисано је и разрешење директора, а предвиђено је малим процентом да обавља посао у настави, нагласио је министар.

Шарчевић је додао да у високом образовању можда има смисла да се продужава радни век наставника, али да у основним и средњим школама то нема смисла те ће наставници морати са 65 година да иду у пензију. У просветном систему је данас таквих око 900 наставника, подсетио је он.

Када је реч о Предлогу закона о високом образовању, предвиђено је да је услов за рангирање за упис у наредну студентску годину на терет буџета буде 48 ЕСП бодова.

Такође, тај акт предвиђа формирање Савета послодаваца на свакој високошколској установи, како би се успоставила веза високог образовања и приведе. Шарчевић је рекао да је предлогом закома предвиђено увођење индустријског предавача, али и менаџера на универзитету.

Ректор, декан бира се на три године са могућношћу једног продужења, нагласио је министар.

Предлогом закона о високом образовању значајно се унапређује систем акредитације кроз оснивање Националног тела за акредитацију, уводе се нови стандарди, као и поступак жалбе и процедуре за издавање дозволе за рад и упис студената тек након завршене акредитације.

Loading