ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ефекти примене закона о спречавању насиља у породици, изазови у пракси

Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја су учествовали на конференцији „Ефекти примене Закона о спречавању насиља у породици и изазови у пракси“.

Конференцију је организовало Министарство правде у сарадњи са Програмом за развој уједињених нација (УНДП).

Насиље у породици је комплексан друштвени феномен који изискује интерсекторску сарадњу. Образовне установе имају значајну улогу у едукацији, информисању као и благовременом реаговању  обавештавањем полиције и  тужилаштва. Образовне институције могу бити и придружени чланови координационих тела и значајан ресурс у пружање подршке деци која могу бити директне и/или индиректне жртве породичног насиља.

Представници различитих система су имали прилике да размене искуства и анализирају потребе за унапређењем посебно у области размене информација између различитих институција.

Главни закључак скупа јесте да једино уједињени и државни органи и невладине организације, полиција, тужилаштво, центри за социјални рад, просвета и здравство могу допринети у остваривању визије успешне примене Закона о спречавању насиља у породици.

Loading