ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-709/2022 од 31. јануара 2022. године и број: 112-1724/2022 од 28. фебруара 2022. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

Радна места која се попуњавају:

  1. Радно место за послове припреме извршења буџета 
  2. Радно место просветног саветника, Школска управа Крагујевац
  3. Радно место просветног саветника, Школска управа Краљево
  4. Радно место просветног саветника, Школска управа Лесковац
Преузмите документа
Loading